16/2020 Uzupełnienie dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Komisja Nadzoru Finasowego

Podstawa prawna: art.56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Private Equity Managers S.A. (Spółka) w związku ze zwołanym na dzień 31 sierpnia 2020 roku Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, w załączeniu przekazuje „Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Private Equity Managers S.A.”.

Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Private Equity Managers S.A.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 12/08/2020 10:28