13/2021 Informacja o transakcji na akcjach Emitenta

Komisja Nadzoru Finasowego

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Zarząd Private Equity Managers S.A. (dalej: ,,Spółka”) informuje, że w dniu 26 stycznia 2021 roku otrzymał od podmiotu blisko związanego z Prezesem Zarządu Spółki Panem Tomaszem Czechowiczem, Wiceprezesem Zarządu Spółki Panią Ewą Ogryczak, Członkiem Rady Nadzorczej Spółki Panem Jarosławem Dubińskim, Członkiem Rady Nadzorczej Panem Mariuszem Grendowiczem oraz Członkiem Rady Nadzorczej Panem Marcinem Kasińskim – powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki.

Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 26/01/2021 18:49