RB 1/2017

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A. oraz treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. do czasu zarządzenia przerwy w obradach

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Private Equity Managers S.A. („Spółka”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”), zwołane na 9 stycznia 2017 roku, zarządziło przerwę w obradach NWZ do dnia 18 stycznia 2017 roku do godziny 10.00. NWZ będzie kontynuowane w siedzibie Spółki w Warszawie, Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa.

Jednocześnie Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych podczas obrad NWZ do czasu ogłoszenia przerwy w obradach. Treść podjętych uchwał, włącznie z wynikami głosowania w sprawie każdej z uchwał, zaprezentowana jest w załączniku.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu
Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 09/01/2017 17:12