12/2021 Informacja o transakcji na akcjach Emitenta

Komisja Nadzoru Finasowego

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Zarząd Private Equity Managers S.A. (dalej: ,,Spółka”) informuje, że w dniu 20 stycznia 2020 roku otrzymał od Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Czapskiego – powiadomienia o transakcji na akcjach Spółki.

Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu niniejszego raportu.

Zarząd Private Equity Managers S.A.

Data publikacji raportu: 20/01/2021 23:41