11/2020 Informacja o transakcji na akcjach Emitenta

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat:  Informacja o transakcji na akcjach Emitenta

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Zarząd Private Equity Managers S.A. (dalej: ,,Spółka”) informuje, że w dniu 9 lipca 2020 roku otrzymał od podmiotu blisko związanego z Prezesem Zarządu Spółki Panem Tomaszem Czechowiczem, Wiceprezesem Zarządu Spółki Panią Ewą Ogryczak, Członkiem Rady Nadzorczej Spółki Panem Jarosławem Dubińskim oraz Członkiem Rady Nadzorczej Panem Mariuszem Grendowiczem -powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki.

 

Zarząd Spółki informuje również, że w dniu 9 lipca 2020 roku otrzymał także od Wiceprezesa Zarządu Spółki Pani Ewy Ogryczak oraz Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Jarosława Dubińskiego -powiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki.

 

Treść powiadomień Spółka przekazuje w załączeniu.

Załącznik.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 09/07/2020 23:47