Aktualności

Powodzenie pre-IPO Private Equity Managers S.A. Spółka coraz bliżej GPW

26.06.2014 Pobierz PDF

Ponad 30% akcji sprzedano w drugiej transzy pre-IPO Private Equity Managers S.A. („PEManagers”), spółki dominującej w grupie kapitałowej podmiotów zarządzających aktywami alternatywnymi typu private equity. Sprzedającymi byli: spółka z grupy MCI i fundusz inwestycyjny, w którym MCI posiada pośrednio większość certyfikatów inwestycyjnych. W transakcji uczestniczyło 20 inwestorów powiązanych z Grupą kapitałową MCI, w tym instytucje finansowe – akcjonariusze MCI oraz osoby fizyczne (kadra zarządzająca oraz partnerzy i osoby współpracujące z MCI). W sumie w ramach dwóch etapów pre-IPO PEManagers do inwestorów trafiło już blisko 65 proc. akcji PEManagers. MCI podtrzymuje zamiar wprowadzenia jej na Rynek Główny GPW w IV kwartale 2014 r.

Grupa Private Equity Managers S.A. ma wiele do zaoferowania inwestorom. Posiada bardzo doświadczony zespół menedżerów zarządzający funduszami wyspecjalizowanymi w inwestycjach we wzrostowe rynki technologiczne i internetowe. Zamierza regularnie wypłacać dywidendę w wysokości co najmniej 50 proc. wypracowanego zysku netto, a przy tym wszystkim jest wyceniana atrakcyjnie, bo z dużym dyskontem, wobec porównywalnych podmiotów w Polsce i na świecie. To wszystko zdecydowało o tak dużym zainteresowaniu inwestorów ofertą pre-IPO – skomentował Tomasz Czechowicz, Prezes Zarządu Private Equity Managers S.A.

MCI poinformowało dziś o zakończeniu w dniu 26 czerwca 2014 drugiej fazy transakcji pre-IPO akcji PEManagers, która jest częścią operacji wydzielenia tej spółki z Grupy kapitałowej MCI i przygotowania do przeprowadzenia oferty publicznej akcji na warszawskiej giełdzie w tym roku. W drugiej części transakcji (pierwsza została rozliczona na przełomie marca i kwietnia br.) zbyto ponad 30 proc. akcji PEManagers. Akcje zostały nabyte przez instytucje finansowe będące akcjonariuszami MCI oraz osoby fizyczne związane z Grupą kapitałową MCI: kadrę zarządzającą oraz partnerów i osoby współpracujące z MCI.

Podsumowanie pre-IPO PEManagers

Proces pre-IPO, poprzedzający ofertę publiczną akcji Private Equity Managers S.A. zaplanowaną na IV kw. tego roku, został podzielony na dwa etapy, z których pierwszy zakończył się w na przełomie I i II kwartału br. Po rozliczeniu sprzedaży akcji w ramach drugiego etapu pre-IPO MCI Management S.A. posiada bezpośrednio i pośrednio ponad 6 proc. akcji w kapitale zakładowym Private Equity Managers. Pozostały pakiet 29,50 proc. akcji PEManagers należy do subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0 wydzielonego w funduszu inwestycyjnym MCI.Private Ventures Funduszu Inwestycyjnym Zamkniętym, w którym MCI pośrednio poprzez swoje spółki zależne, posiada 100 % certyfikatów inwestycyjnych.

– Zgodnie z zapowiedzią zamknęliśmy cały proces pre-IPO w I półroczu. Sprzedaż 65 proc. akcji w tak krótkim czasie to dowód na to, że Spółka spotkała się z dużym zainteresowaniem inwestorów i jest gotowa do przeprowadzenia oferty publicznej akcji w IV kwartale tego roku – mówi Cezary Smorszczewski, Prezes Zarządu MCI Management S.A. odpowiedzialny za projekt IPO Private Equity Managers.

O Private Equity Managers S.A.:

Private Equity Managers S.A. to spółka dominująca w grupie kapitałowej zajmującej się zarządzaniem portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych z udziałem MCI.

Fundusze inwestycyjne, których portfelami inwestycyjnymi zarządzają podmioty z grupy Private Equity Managers S.A. inwestują przede wszystkim w szybko rosnące spółki z sektora technologicznego z regionu CEE. Charakteryzuje je bardzo niskie ryzyko odpływu kapitału pod zarządzaniem związane z długoterminowym charakterem funduszy private equity. Polityka dywidendowa Spółki zakłada wypłacanie dywidendy w wysokości co najmniej 50 proc. zysku netto wypracowanego w poprzednim roku.

26.06.2014 Pobierz PDF