Aktualności

MCI Management inwestuje w Netię

15.05.2014 Pobierz PDF

Spółka kontrolowana przez MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, fundusz buyoutowy z Grupy MCI, nabyła w drodze transakcji zawieranych na rynku regulowanym akcje Netia S.A. stanowiące ponad 5% jej kapitału zakładowego.

Zespół inwestycyjny kontynuuje prace nad pozyskiwaniem nowych projektów inwestycyjnych do portfela MCI. Po zamknięciu w pierwszym kwartale 2014 r. inwestycji w Grupę Wirtualnej Polski, Feedo, Hojo.pl, mGenerator oraz Focus Telecom Polska, do grona rozwijanych aktywów dołączyła Netia S.A., największy alternatywny operator stacjonarny w kraju.

Zgodnie z zapowiedzią Cezarego Smorszczewskiego, Prezesa Zarządu MCI od marca br., Grupa MCI stawia na intensywny rozwój inwestycji buyoutowych. Nabywającym pakiet akcji stanowiący ponad 5% kapitału zakładowego Netii jest Navicorp Trust Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3 S.K.A. z siedzibą w Warszawie, spółka w 100 % zależna od funduszu inwestycyjnego MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wyodrębnionym subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0, w którym MCI poprzez spółki zależne posiada 100 % certyfikatów inwestycyjnych. MCI.EuroVentures 1.0 jest wyspecjalizowany w takiego rodzaju inwestycjach.

– Jednym z filarów naszej strategii inwestycyjnej są inwestycje w tzw. digital ecosystem czyli spółki działające na rynku rozwoju infrastruktury internetowej. Netia wpisuje się doskonale w ten model – powiedział Cezary Smorszczewski, Prezes Zarządu MCI Management SA. .

Obok inwestycji w ekosystem do rozwoju Internetu (digital ecosystem), MCI zakłada również angażowanie się w projekty typu digital disruption, czyli dotyczące czystych modeli internetowych (tzw. pure players), jak również digital adaptation, czyli modele biznesowe, które po osiągnięciu wiodącej pozycji w tradycyjnej gospodarce, mają zamiar zdynamizować swój rozwój dzięki wykorzystaniu możliwości Internetu.

Wcześniej Grupa MCI zapowiedziała również, że do końca aktualnego roku biznesowego, który kończy się w marcu 2015 r. zamierza pozyskać ze sprzedaży aktywów i dywidend ze spółek portfelowych 100 mln zł.

– Netia posiada pozycję największego alternatywnego operatora stacjonarnego w kraju i wpisuje się idealnie w naszą strategię inwestycyjną – komentuje Piotr Czapski, Senior Advisor i Członek Rady Nadzorczej MCI Management SA – Co ważne, silna pozycja finansowa spółki pozwala jej wypłacać wysokie dywidendy – dodaje.

W dniu 13 maja br. Grupa MCI opublikowała swoje wyniki za I kwartał 2014 r. W tym okresie wypracowała 108,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto. Jej aktywa pod zarządzaniem wyniosły w pierwszym kwartale 2014 r. ponad 1,3 mld zł w stosunku do 838 mln zł w pierwszym kwartale 2013 r. Aktywa netto wyniosły 873 mln zł, względem 582,1 mln zł na koniec pierwszego kwartału 2013, co dało wskaźnik aktywów netto na akcję na poziomie 14 zł. Ogłoszona w grudniu 2013 r. prognoza zakłada wzrost aktywów netto na akcję z 12,20 zł na koniec 2013 r. do 16,50 zł na koniec 2014 r., co oznacza, że już po pierwszym kwartale tego roku osiągnięto połowę zakładanego wzrostu. Ponadto MCI zakłada, że poziom inwestycji w całym roku wyniesie nie mniej niż 305 mln zł.

15.05.2014 Pobierz PDF