Aktualności

Grupa Kapitałowa MCI po I kwartale 2015 r.: 47,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto

11.05.2015 Pobierz PDF
  • Aktywa netto na akcję wyniosły 17,22 zł względem 13,98 zł przed rokiem (wzrost o 23,2% r/r). Plan roczny zakłada 19,75 zł
  • 47,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto
  • Aktywa netto w wysokości 1 mld 80 mln zł względem 873 mln zł przed rokiem (wzrost o 23,7% r/r)
  • Certyfikaty inwestycyjne funduszy wyniosły na 31.03.2015 r. 1 mld 421 mln zł (wzrost o 28% r/r)
  • Sukces oferty publicznej akcji Private Equity Managers S.A. i pierwszy debiut na GPW spółki zarządzającej aktywami private equity.

Wskaźnik aktywów netto na akcję Grupy MCI, najlepiej charakteryzujący kondycję funduszy typu private equity, wyniósł na koniec I kwartału 2015 r. 17,22 zł, co oznacza wzrost o 23,2% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. W omawianym okresie Grupa MCI wypracowała 47,5 mln zł skonsolidowanego zysk netto. Największy udział w wyniku miał wzrost wartości certyfikatów inwestycyjnych funduszy MCI.TechVentures (o 23,9 mln zł) i MCI.EuroVentures (o 22,1 mln zł) oraz wzrost wartości certyfikatów inwestycyjnych funduszu MCI.CreditVentures 2.0 (o 3,4 mln zł). Wartość certyfikatów inwestycyjnych funduszy, których właścicielem jest MCI Management, wyniosła na koniec marca 2015 r. 1 mld 421 mln zł, co oznacza wzrost o 28% względem stanu na koniec I kwartału 2014 r. Aktywa netto wzrosły w ciągu roku o 23,7% do poziomu 1 mld 80 mln zł. Od początku br. do momentu publikacji niniejszego sprawozdania, fundusze inwestycyjne, których certyfikaty posiada MCI, zrealizowały 5 wyjść z inwestycji na łączną kwotę ponad 400 mln zł.

To pierwszy raz kiedy grupy MCI i PEManagers będą publikować swoje wyniki osobno. Cieszę się, że możemy zaprezentować akcjonariuszom MCI znaczący wzrost aktywów netto na akcję oraz wysoki zysk netto – powiedział Cezary Smorszczewski, Prezes Zarządu MCI Management S.A. – Nieustannie naszym strategicznym celem jest budowanie wartości dla naszych akcjonariuszy poprzez systematyczny wzrost wskaźnika NAV na akcję oraz kursu akcji – dodał.

MCI prognozuje, że wartość aktywów netto na akcję ukształtuje się na poziomie 19,75 zł na koniec 2015 r. Oceniając wyniki pierwszego kwartału jest na dobrej drodze, by swój plan zrealizować.

W okresie marzec 2014 r. – marzec 2015 r. kurs akcji MCI wzrósł o 28%. Wskaźnik P/BV wyniósł na dzień 31.03.2015 r. 0,70 zł, co oznacza, że MCI nadal wyceniana jest przez inwestorów z istotnym dyskontem wobec wartości księgowej Spółki.

Fundusze inwestycyjne, których certyfikaty posiada MCI Management, planują zwiększyć skalę inwestycji w tym roku. Na ten cel zamierzają przeznaczyć około 400 mln zł do końca roku biznesowego.

11.05.2015 Pobierz PDF