Akcjonariat

Struktura akcjonariatu (na dzień 29.06.2017 r.)

  • MCI Management Sp. z o.o. (wraz z Tomaszem Czechowiczem) ( 56,21 %)
  • pozostali inwestorzy ( 43,79 %)