Akcjonariat

Struktura akcjonariatu (na dzień 23.11.2016 r.)

  • Tomasz Czechowicz (wraz z MCI Management Sp. z o.o.) ( 54,22 %)
  • Quercus TFI ( 5,11 %)
  • pozostali inwestorzy ( 40,67 %)