Akcjonariat

Struktura akcjonariatu (na dzień 10.03.2017 r.)

  • Tomasz Czechowicz (wraz z MCI Management Sp. z o.o.) ( 56,54 %)
  • Arka TFI (15.12.2016) ( 5,22 %)
  • Quercus TFI (14.12.2016) ( 5,11 %)
  • pozostali inwestorzy ( 33,13 %)