Akcjonariat

Struktura akcjonariatu (na dzień 06.12.2017 r.)

  • MCI Management Sp. z o.o. (wraz z Tomaszem Czechowiczem) ( 64,07 %)
  • pozostali inwestorzy ( 35,93 %)