Akcjonariat

Struktura akcjonariatu (na dzień 15.05.2017 r.)

  • Tomasz Czechowicz (wraz z MCI Management Sp. z o.o.) ( 50,57 %)
  • MCI Capital S.A. ( 10,4 %)
  • Arka TFI ( 4,21 %)
  • Quercus TFI ( 3,92 %)
  • pozostali inwestorzy ( 30,9 %)