RB 8/2017 Komisja Nadzoru Finasowego

Temat:  Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Zarząd MCI Capital S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 17 lutego 2017 roku otrzymał od podmiotu blisko związanego z Członkiem Rady Nadzorczej Spółki, Panem Jarosławem Dubińskim oraz z Członkami Zarządu Spółki Panem Tomaszem Czechowicz oraz Panią Ewą Ogryczak oraz od Pana Jarosława Dubińskiego, Pana Tomasza Czechowicz oraz Pani Ewy Ogryczak, powiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki. Treść powiadomień Spółka przekazuje w zalaczniku.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 17/02/2017 15:31