Zarząd MCI Capital SA

Tomasz Czechowicz

Prezes Zarządu

Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz programu Executive MBA Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i University of Minnesota.

  • Przedsiębiorca od 1985 roku. Od ponad 20 lat, inwestor Venture Capital/Private Equity. Założyciel i Partner Zarządzający w MCI Capital - jednym z czołowych europejskich funduszy private equity, specjalizującym się w inwestycjach w nowe technologię oraz cyfryzację. W latach 1990-1998 współzałożyciel oraz Prezes JTT Computer SA – wiodącego producenta komputerów w Europie Środkowej z przychodami ponad 100 milionów dolarów.
  • Jeden z laureatów zestawienia „Top Menedżerów 2015 roku” przez magazyn Bloomberg Businessweek Polska. Prelegent na wielu konferencjach PE/VC, łącznie z Noah. Członek Rad Nadzorczych oraz organów doradczych spółek z portfela MCI Capital w całej Europie. Już w 2001 r. Światowe Forum Ekonomiczne w Davos przyznało Tomaszowi Czechowiczowi tytuł Globalnego Lidera Jutra za niezwykłe wyczucie rynku, profesjonalizm, wizję oraz skuteczność biznesową. Tytuł jednego z dziesięciu najbardziej wpływowych ludzi w Europejskim Internecie w rankingu TOP 10 Business Weeka w 2000 r.

Ewa Ogryczak

Wiceprezes Zarządu, CFO

Ewa Ogryczak ukończyła studia w Szkole Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość. W 2009 r. uzyskała uprawnienia Biegłego Rewidenta. Była uczestniczką wielu szkoleń oraz kursów z obszaru finansów i rachunkowości. Doświadczenie zawodowe zdobywała na stanowisku Partnera oraz Dyrektora warszawskiego oddziału Spółki PKF Consult Sp. z o.o. (wcześniej PKF Audyt Sp. z o.o.) oraz Managera w firmie audytorskiej KPMG Audyt Sp. z o.o.

Do Grupy MCI dołączyła w maju 2014 r. W czerwcu 2015 r. objęła stanowisko Wiceprezesa Zarządu i CFO w MCI Capital S.A. Pełni również funkcję Wiceprezesa Zarządu Private Equity Managers S.A.  

Krzysztof Stupnicki

Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Stupnicki odpowiada za fundraising w ramach MCI Capital S.A.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w następujących podmiotach:  Instytut Gospodarki Światowej, SGPiS (SGH) 1987-1989, Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Przekształceń Własnościowych, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Przekształceń Własnościowych, 1989-1991, Credit Suisse First Boston 1992-1995 jako Przedstawiciel na Polskę, oraz jako Prezes Zarządu w ING Investment Management Polska SA 1996-2002, Prezes Zarządu w AIG TFI SA,  potem Amplico i Metlife 2003-2014, Dyrektor ds. Inwestycji AIG/ALICO, Polska i Nowe Rynki 2002-2012, Dyrektor ds. Inwestycji Metlife, Europa Centralna 2012-2014, Prezes Zarządu BEST TFI SA 2015-2016.

Ukończył studia w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa) na kierunku finanse i ekonometria. Studiował ekonomię na  Cornell University, USA oraz zarządzanie w CEDEP/INSEAD, Francja.

Dołączył do zespołu w 2017 roku.

Paweł Kapica

Członek Zarządu

Pan Paweł Kapica, jest od 2011 roku radcą prawnym, członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ukończył w roku 2004 roku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz w roku 2005 Podyplomowe Studium Podatkowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Prowadzi własną Kancelarię Radcy Prawnego Paweł Kapica oraz od blisko 11 lat związany jest z kancelarią Dubiński Jeleński Masiarz i Wspólnicy sp. k. obecnie jako jej wspólnik. W ramach praktyki kancelarii jest współodpowiedzialny za fuzje i przejęcia oraz fundusze private equity / venture capital.  

 

Rada Nadzorcza MCI Capital SA

Jarosław Dubiński

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Mec. Jarosław Dubiński specjalizuje się w prawie cywilnym, transakcjach M&A, prawie rynku kapitałowego (w szczególności prawie funduszy inwestycyjnych) oraz prawie ubezpieczeniowym. Doradzał organizacjom i instytucjom rynku finansowego, m.in. Izbie Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych, Polskiej Izbie Ubezpieczeń oraz Stowarzyszeniu Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych w Polsce, w szczególności w zakresie projektów legislacyjnych dotyczących rynku finansowego, takich jak ustawa o działalności ubezpieczeniowej oraz ustawa o funduszach inwestycyjnych.

Piotr Czapski

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Uniwersytetu Waszyngtońskiego w Seattle, USA, gdzie uzyskał tytuł magistra oraz zrobił doktorat z Elektroniki i pracował jako asystent.

W latach 1995-97 pracował w Chrysler Corporation w dziale badań. Posiada 4 patenty w dziedzinie motoryzacji. W 1997 r. dołączył do McKinsey&Co., gdzie zajął stanowisko partnera i zarządzał oddziałem McKinsey’s Business Technology Practice w Europie Wschodniej. W latach 2005-2008 był Członkiem Zarządu w Netii S.A. Jako Członek Zarządu był odpowiedzialny za strategię, rozwój i transakcje M&A. Pełnił również funkcję Członka Rady Nadzorczej Netii i P4. Obecnie jest Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej HTL – Strefa i Członkiem Rady Nadzorczej Atos Medical w Szwecji. W 2008 r. otworzył Warszawskie biuro EQT Partners i do 2013 r. jako partner zarządzał operacjami EQT w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Członek Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności, o których mowa w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 roku, dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady nadzorczej oraz wytyczne zawarte w pkt II.Z.4. dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r. w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”.

Członek Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Grzegorz Warzocha

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej oraz Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i stypendysta francuskiego ESC Tours. W latach 1993-2005 związany z polskim oddziałem Ernst&Young (obecnie EY). W latach 2005-2009 był Dyrektorem i Członkiem Zarządu Deloitte Audyt Sp. z o.o., a od 2009 r. Partnerem w firmie doradczej AVANTA Auditors & Advisors.

Pan Grzegorz Warzocha to biegły rewident dysponujący ponad dwudziestoletnią praktyką zawodową w realizacji projektów doradczych oraz badaniu sprawozdań finansowych podmiotów krajowych i zagranicznych. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z planowaniem i pomiarem efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych oraz rachunkowością przekształceń gospodarczych i przejęć. To również wieloletni członek Fellow Member (FCCA), Brytyjskiego Stowarzyszenia Biegłych Księgowych ACCA i autor profesjonalnych prezentacji oraz szkoleń z zakresu sprawozdawczości finansowej i finansów przedsiębiorstw. Pracownik naukowy i wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego.

Marcin Petrykowski

Członek Rady Nadzorczej

Marcin Petrykowski od ponad 14 lat związany jest z międzynarodowym rynkiem kapitałowym. Posiada bogate doświadczenie w tworzeniu oraz realizacji strategii biznesowych zdobyte zarówno w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych, a także w zarządzaniu zespołami wysokiej klasy specjalistów działających w globalnych instytucjach finansowych. Od 2014 roku związany jest z S&P Global Ratings, gdzie zarządza Zespołem Klientów Strategicznych dla Europy, Bliskiego Wschodu oraz Afryki (EMEA). Zespół ten, który operuje w każdym z biur firmy w regionie, prowadzi całościową współpracę komercyjną z największymi strategicznymi klientami S&P. Marcin Petrykowski sprawuje także funkcję Dyrektora Regionalnego S&P na Europę Środkową i Wschodnią (CEE) odpowiadając za strategię oraz zarządzanie biznesem firmy w całym regionie. Równolegle jest Dyrektorem Generalnym Oddziału w Polsce londyńskiej spółki S&P, zarządzając z warszawskiego biura centralą firmy na Polskę oraz pozostałe kraje regionu CEE. Marcin Petrykowski dołączył do S&P z J.P. Morgan Corporate and Investment Bank, gdzie jako Dyrektor Wykonawczy linii biznesowej Markets & Investor Services zarządzał regionem obejmującym Europę Środkową i Wschodnią, Rosję oraz Izrael. Jednocześnie sprawował funkcję Wicedyrektora Oddziału J.P. Morgan w Polsce. Przed podjęciem pracy w londyńskim biurze J.P. Morgan pracował w Citi Corporate and Investment Banking zajmując się bankowością korporacyjną w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Jest również absolwentem międzynarodowego programu rozwoju przyszłej kadry kierowniczej Citi. Marcin Petrykowski posiada wyższe wykształcenie zdobyte na Akademii Leona Koźmińskiego (Zarządzanie i Handel Międzynarodowy), School of Economics and Management (Lund, Szwecja – Finanse Międzynarodowe) oraz Uniwersytecie Warszawskim (studia podyplomowe dla CFO). Jest wpisany na listę ‘FCA approved investment advisors’, uczestniczył także w wielu międzynarodowych szkoleniach dla kadry menadżerskiej.

Członek Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności, o których mowa w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 roku, dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady nadzorczej oraz wytyczne zawarte w pkt II.Z.4. dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r. w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”.

Członek Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Mariusz Grendowicz

Członek Rady Nadzorczej

Związany z sektorem bankowym od 1987 r. Kolejno pracował w Australia and New Zealand Banking Group w Londynie (1987-1991), ANZ Merchant Bank Ltd. w Londynie (1991), Citibank N.A. w Londynie (1991-1992), ING Bank N.V. w Warszawie (1992-1995), ING Bank Rt. w Budapeszczie (1995-1997) gdzie pełnił funkcję zastępcy dyrektora generalnego i wiceprezesa zarządu, ABN AMRO Bank S.A. w Warszawie (1997-2001) gdzie pełnił funkcję wiceprezesa oraz prezesa zarządu, Banku BPH S.A. w Warszawie (2001-2006) gdzie pełnił funkcję wiceprezesa zarządu oraz w BRE Bank S.A. w Warszawie (2008-2010), w którym pełnił funkcje prezesa oraz dyrektora generalnego banku.

W latach 2013-2014 r. prezes zarządu w spółce Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A.

Absolwent Chartered Banker Institute, gdzie w 1989 r. uzyskał dyplom International Banking Diploma. Ukończył wiele kursów w zakresie zarządzania i bankowości międzynarodowej, w tym: Selling Skills Course (Grindlays Bank, Jersey, 1988 r.), Advanced Credit and Account Management Course (Grindlays Bank, Londyn, 1991 r.), Capital Markets & Investment Banking Course (Wolfheze, 1993 r.), 1st ING International Business Course (Nijenrode, 1994 r.), Management in International Banking (CEDEP, Fontainebleau, 1995 r.) oraz Senior Management Course (Santpoort, 1999 r.).

Członek Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności, o których mowa w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 roku, dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady nadzorczej oraz wytyczne zawarte w pkt II.Z.4. dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r. w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”.

Członek Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.