MCI.EuroVentures 1.0

Subfundusz MCI.EuroVentures 1.0 (wydzielonych w ramach funduszu MCI.Private Ventures FIZ)

Subfundusz typu private equity, którego aktywa lokowane są w spółki średniej wielkości z branż: TMT, usług finansowych i dla biznesu, e-commerce, dystrybucji, BPO i infrastruktury, posiadające ugruntowaną pozycję rynkową lub będące wiodącymi podmiotami w danym obszarze działalności z Polski, Europy Środkowo-Wschodniej i Turcji. Inwestycje charakteryzują się większą stabilnością stopy zwrotu i obarczone są mniejszym ryzykiem inwestycyjnym w stosunku do inwestycji typu venture capital.

ogłoszenia funduszu

 • Typ funduszu

  Captive

 • Inwestorzy (dane na dzień 31.12.2016)

  Grupa Kapitałowa MCI (91,46%), inwestorzy zewnętrzni (8,54%)

 • Zarządzający

  Tomasz Czechowicz, Maciej Kowalski

 • Obszary inwestycyjne

  TMT, usługi finansowe i dla biznesu, e-commerce, dystrybucja, BPO, infrastruktura

 • Strategia inwestycyjna

  wzrost, ekspansja

 • Wielkość inwestycji

  15-35 mln EUR

 • Aktywa pod zarządzaniem (dane na dzień 31.03.2017)

  939 mln PLN

 • Średnioroczna stopa zwrotu*

  13,88%

*średnioroczna stopa zwrotu dla serii certyfikatów A, dla 1Q 2017, liczona jako średnia arytmetyczna stóp zwrotu (1Q) od powstania subfunduszu

Bieżące inwestycje

Zakończone inwestycje

int(11214)

Zespół zarządzający

Tomasz Czechowicz

Partner Zarządzający, Prezes Zarządu, Chief Investment Officer

Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz programu Executive MBA Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i University of Minnesota.

 • Przedsiębiorca od 1985 roku. Od ponad 20 lat, inwestor Venture Capital/Private Equity. Założyciel i Partner Zarządzający w MCI Capital – jednym z czołowych europejskich funduszy private equity, specjalizującym się w inwestycjach w nowe technologię oraz cyfryzację. W latach 1990-1998 współzałożyciel oraz Prezes JTT Computer SA – wiodącego producenta komputerów w Europie Środkowej z przychodami ponad 100 milionów dolarów.
 • Jeden z laureatów zestawienia „Top Menedżerów 2015 roku” przez magazyn Bloomberg Businessweek Polska. Prelegent na wielu konferencjach PE/VC, łącznie z Noah. Członek Rad Nadzorczych oraz organów doradczych spółek z portfela MCI Capital w całej Europie. Już w 2001 r. Światowe Forum Ekonomiczne w Davos przyznało Tomaszowi Czechowiczowi tytuł Globalnego Lidera Jutra za niezwykłe wyczucie rynku, profesjonalizm, wizję oraz skuteczność biznesową. Tytuł jednego z dziesięciu najbardziej wpływowych ludzi w Europejskim Internecie w rankingu TOP 10 Business Weeka w 2000 r.

Maciej Kowalski

Partner

 • Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, kierunek Finanse i Bankowość. Ukończył studia doktoranckie w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej.
 • Doświadczenie zawodowe zdobywał kolejno w Deloitte i Orange Polska S.A a ostatnio w CAG Sp. z o.o. Sp.k., gdzie prowadził transakcje prywatne i publiczne w sektorach telekomunikacji, internetowym, e-commerce, dystrybucji, handlu detalicznego, infrastruktury, przemysłowym, spożywczym, energii odnawialnej.

Kontakt

Private Equity Managers S.A.
Plac Europejski 1, piętro 35; 00-844 Warszawa

Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego Subfunduszu ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego przez Subfundusz. Wartość aktywów Subfunduszu, z uwagi na prowadzoną politykę inwestycyjną, może charakteryzować się wysoką zmiennością. Osoba rozważająca objęcie certyfikatów inwestycyjnych Subfunduszu musi liczyć się z ryzykiem utraty co najmniej części wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji każdego uczestnika zależy od dnia nabycia i dnia zbycia (umorzenia) certyfikatu inwestycyjnego Subfunduszu, od pobranych opłat w związku z zapisami i umorzeniem certyfikatu inwestycyjnego oraz od ewentualnie wysokości należnego podatku. Prezentowane dane są wyłącznie informacjami historycznymi i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.