Subfundusz MCI.EuroVentures 1.0.

Subfundusz MCI.EuroVentures 1.0 (wydzielonych w ramach funduszu MCI.Private Ventures FIZ)

Subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. jest subfunduszem typu private equity/buy-out, którego aktywa lokowane są w spółki średniej wielkości z preferencją dla branż: media, travel, telecom, e-commerce, transport & logistics, B2B sevices, software. Aktywa subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0. lokowane są w spółki z Polski, regionu Europy Środkowo-Wschodniej oraz Turcji, posiadające ugruntowaną pozycję rynkową, o wartości EBITDA na poziomie 2-25 mln euro, będące wiodącymi podmiotami w danym obszarze działalności. Inwestycje te charakteryzują się większą stabilnością stopy zwrotu i obarczone są mniejszym ryzykiem inwestycyjnym w stosunku do inwestycji typu venture capital. Strategia inwestycyjna subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0. zakłada finansowanie na etapie ekspansji, buy-out i leverage buy-out. Przeprowadzane inwestycje mogą mieć charakter wykupów lub wykupów menadżerskich, wykupów lewarowanych, transakcji Pre-IPO oraz PIPE (private investment in public equity z wycofaniem spółki z notowań giełdowych).

Ta treść jest chroniona hasłem. Aby ją zobaczyć, podaj hasło poniżej:

Strona w budowie.
Wszystkie dokumenty dla uczestników funduszu są dostępne po uzyskaniu hasła,
w celu jego uzyskania, prosimy o kontakt na adres e-mail: certyfikaty@mci.eu

Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Nadzoru Finansowego z marca 2018 r., towarzystwa funduszy inwestycyjnych nie powinny udostępniać na ogólnodostępnych stronach internetowych informacji dotyczących niepublicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych.
W związku z powyższym stanowiskiem, MCI Capital TFI S.A. ogranicza dostęp do informacji dotyczących niepublicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Informacje te będą one nadal publikowane na niniejszej stronie internetowej jedynie do uczestników Funduszy MCI. Niniejszym MCI Capital TFI S.A. informuje, że przeglądanie dokumentów dotyczących Funduszy MCI będzie możliwe po wprowadzeniu hasła na stronie internetowej: www.mci.pl/fundusze.

ogłoszenia funduszu

Ta treść jest chroniona hasłem. Aby ją zobaczyć, podaj hasło poniżej:

Strona w budowie.
Wszystkie dokumenty dla uczestników funduszu są dostępne po uzyskaniu hasła,
w celu jego uzyskania, prosimy o kontakt na adres e-mail: certyfikaty@mci.eu

Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Nadzoru Finansowego z marca 2018 r., towarzystwa funduszy inwestycyjnych nie powinny udostępniać na ogólnodostępnych stronach internetowych informacji dotyczących niepublicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych.
W związku z powyższym stanowiskiem, MCI Capital TFI S.A. ogranicza dostęp do informacji dotyczących niepublicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Informacje te będą one nadal publikowane na niniejszej stronie internetowej jedynie do uczestników Funduszy MCI. Niniejszym MCI Capital TFI S.A. informuje, że przeglądanie dokumentów dotyczących Funduszy MCI będzie możliwe po wprowadzeniu hasła na stronie internetowej: www.mci.pl/fundusze.

 • Typ funduszu

  Captive

 • Inwestorzy (dane na dzień 31.12.2017)

  Grupa Kapitałowa MCI (90%), inwestorzy zewnętrzni (10%)

 • Zarządzający

  Tomasz Czechowicz, Maciej Kowalski

 • Obszary inwestycyjne

  media, travel, telecom, e-commerce, transport & logistics, B2B sevices, software

 • Strategia inwestycyjna

  ekspansja, buyout, PE

 • Wielkość inwestycji

  25-100 mln EUR

 • Aktywa brutto pod zarządzaniem (dane na dzień 31.12.2017)

  1 069 mln PLN

Bieżące inwestycje

Zakończone inwestycje

int(11214)

Zespół zarządzający

Tomasz Czechowicz

Managing Partner, Chief Investment Officer, Chief Executive Officer

Private Equity / Venture Capital

Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz programu Executive MBA Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i University of Minnesota.

 • Przedsiębiorca od 1985 roku. Od ponad 20 lat, inwestor Venture Capital/Private Equity. Założyciel i Partner Zarządzający w MCI Capital – jednym z czołowych europejskich funduszy private equity, specjalizującym się w inwestycjach w nowe technologię oraz cyfryzację. W latach 1990-1998 współzałożyciel oraz Prezes JTT Computer SA – wiodącego producenta komputerów w Europie Środkowej z przychodami ponad 100 milionów dolarów.
 • Jeden z laureatów zestawienia „Top Menedżerów 2015 roku” przez magazyn Bloomberg Businessweek Polska. Prelegent na wielu konferencjach PE/VC, łącznie z Noah. Członek Rad Nadzorczych oraz organów doradczych spółek z portfela MCI Capital w całej Europie. Już w 2001 r. Światowe Forum Ekonomiczne w Davos przyznało Tomaszowi Czechowiczowi tytuł Globalnego Lidera Jutra za niezwykłe wyczucie rynku, profesjonalizm, wizję oraz skuteczność biznesową. Tytuł jednego z dziesięciu najbardziej wpływowych ludzi w Europejskim Internecie w rankingu TOP 10 Business Weeka w 2000 r.

Maciej Kowalski

Partner, Private Equity

Retail and TMT
 • Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, kierunek Finanse i Bankowość. Ukończył studia doktoranckie w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej.
 • Doświadczenie zawodowe zdobywał kolejno w Deloitte i Orange Polska S.A a ostatnio w CAG Sp. z o.o. Sp.k., gdzie prowadził transakcje prywatne i publiczne w sektorach telekomunikacji, internetowym, e-commerce, dystrybucji, handlu detalicznego, infrastruktury, przemysłowym, spożywczym, energii odnawialnej.
 • Dołączył do zespołu w 2014 roku.

Kontakt

Private Equity Managers S.A.
Plac Europejski 1, piętro 35; 00-844 Warszawa

Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego Subfunduszu ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego przez Subfundusz. Wartość aktywów Subfunduszu, z uwagi na prowadzoną politykę inwestycyjną, może charakteryzować się wysoką zmiennością. Osoba rozważająca objęcie certyfikatów inwestycyjnych Subfunduszu musi liczyć się z ryzykiem utraty co najmniej części wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji każdego uczestnika zależy od dnia nabycia i dnia zbycia (umorzenia) certyfikatu inwestycyjnego Subfunduszu, od pobranych opłat w związku z zapisami i umorzeniem certyfikatu inwestycyjnego oraz od ewentualnie wysokości należnego podatku. Prezentowane dane są wyłącznie informacjami historycznymi i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.