Shares and Investor Relations

MCI CAPITAL

listed on Warsaw Stock Exchange since 2001

News

More

Team

More

Strategy

More

Financial reports

All

Quotes

  • MCINAN% 0 PLN
  • WIGWIG20 Informujemy, i w zwizku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostpne s bezporednio na stronie money.pl PLN
  • mWIG40
    Wspierane przez Money.pl
    sWIG80 PLN
  • PLN
  • PLN