Private Equity Multifund FIZ

Private Equity Multifund FIZ

Inwestycje w fundusze private equity/growth/mezzanine-venture debt Grupy MCI Capital/ Private Equity Managers.

  • Zarządzający

    Quercus TFI

  • Obszary inwestycyjne

    certyfikaty inwestycyjne funduszu private equity/growth/mezzanine-venture debt; akcje i obligcje spółek powiązanych z funduszami MCI/ PEM

  • Nadzór

    Komisja Nadzoru Finansowego