Połączenie MCI i PEM – informacje

Aktualności

MCI.PrivateVentures FIZ podpisał umowę na finansowanie funduszowe z Raiffeisen Bank International

12.01.2021 Pobierz PDF

MCI.PrivateVentures FIZ zawarł z Raiffeisen Bank International (RBI) umowy kredytowe o łącznej wartości 41 mln euro, z czego 29 mln euro przypadać będzie na subfundusz MCI.EuroVentures (9,5 mln euro kredytu terminowego i 19,5 mln euro – odnawialnego), a pozostałe 12 mln euro przypadnie na subfundusz MCI.TechVentures.  

– Wchodzimy w nowy rok z bardzo dobrym partnerem, źródłem finansowania nowych inwestycji  i dużym buforem płynności. Na koniec grudnia 2020 płynność na poziomie funduszy, w których inwestorem jest MCI Capital ASI, wynosiła prawie 700 mln zł i powiększyła się teraz o nową umowę z RBI  Szukaliśmy instytucji, która będzie rozumiała specyfikę działalności funduszy zarządzanych przez MCI Capital TFI, w tym ryzyko inwestycji private equity. Dlatego bardzo cieszymy się z umowy zawartej z Raiffeisen Bank International dla MCI.PrivateVentures FIZ o łącznej wartości 41 mln euro. Pozyskane finansowanie jest atrakcyjne cenowo (300-400 bps), a także relatywnie długie (do 4,5 roku) – Ewa Ogryczak, wiceprezes MCI Capital ASI i członek zarządu MCI Capital TFI.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią wywiadu na stronie Obligacje.pl

 

12.01.2021 Pobierz PDF