Relacje inwestorskie PEM

PEM (Private Equity Managers S.A.) była spółką dedykowaną
zarządzaniu aktywami alternatywnymi typu Private Equity.

W nomenklaturze PE/VC, PEM pełniła rolę General Partner’a (GP), podczas gdy MCI Capital ASI S.A. była/jest inwestorem – Limited Partner (LP).

Private Equity Managers S.A. została wyodrębniona ze struktur MCI Capital ASI S.A. (ówczesna nazwa: MCI Management S.A., później MCI Capital S.A.). PEM od 2015 roku była notowana na GPW.

Dnia 21 czerwca 2021 r. miało miejsce połączenie spółek MCI Capital ASI S.A. (spółka przejmująca) z Private Equity Managers S.A. (spółka przejmowana). Z tym dniem wszelkie prawa i obowiązki Private Equity Managers S.A. przeszły na MCI Capital ASI S.A., a spółka Private Equity Managers S.A. przestała istnieć.

Serwis relacji inwestorskich PEM jest dostępny pod linkiem (do momentu połączenia spółek).