BETA VERSION

Aktualności

W Grupie Private Equity Managers zarządzającej funduszami z Grupy MCI ogłoszone zostały trzy awanse wśród kadry managerskiej wyższego szczebla.

11.07.2017 Pobierz PDF

Spółka ogłosiła, że z początkiem lipca nastąpiły awanse wewnętrzne kluczowych pracowników. Ewa Ogryczak została mianowana Senior Partnerem, Krzysztof Konopiński Partnerem, a Łukasz Wierdak Partnerem Inwestycyjnym.

– Jak w żadnej innej branży, tak w przypadku PE/VC, największą wartością spółki są ludzie, ich wiedza, doświadczenie i zaangażowanie, jakie wnoszą do poszczególnych transakcji i operacji. W ramach Grupy PEM i MCI, stawiamy poprzeczkę bardzo wysoko i mamy wobec siebie naprawdę wysokie oczekiwania. Z tym większością radością mogę poinformować o awansach Ewy, Krzysztofa i Łukasza. Zaangażowanie i profesjonalizm z jaką wykonają swoją pracę pozwala na dalszy rozwój Grupy i spółek, które mamy w portfelu ­– powiedział Tomasz Czechowicz, Prezes Private Equity Managers S.A. i MCI Capital S.A.

Ewa jest związana z Grupami PEM i MCI od 2014 roku. W obu z nich piastuje stanowisko wiceprezesa zarządu. Dodatkowo, w MCI Capital kontroluje finanse spółki, pełniąc rolę CFO Grupy. Obok tego obszaru, jest odpowiedzialna za kształtowanie polityki kadrowej i personalnej oraz całość działalności operacyjnej. Ewa Ogryczak została awansowana na stanowisko Senior Partner.

Krzysztof z roli CFO PEM w ciągu roku awansował na stanowisko Partnera w zespole inwestycyjnym jednocześnie udowadniając, że talentem i pracą w bardzo krótkim okresie można osiągnąć bardzo wiele. Jest przykładem transformacji i dowodem na to, że obserwujemy największe talenty i umożliwiamy im również drogę niestandardowej kariery w ramach organizacji nie tylko w formie pionowych awansów. Teraz głównym zadaniem Krzysztofa jest intensyfikacja rozwoju funduszu MCI.CreditVentures, w którym objął rolę zarządzającego. Fundusz ten koncentruje się na pozyskiwaniu inwestycji z obszaru private debt w Polsce i regionie. MCI.CreditVentures był zaangażowany m.in. w finansowanie transakcji zakupu Allegro oraz inwestycję w spółkę Eurohold z Bułgarii. Krzysztof pracuje w PEM od początku 2015 roku, pełniąc dodatkowo rolę członka zarządu spółki.

Łukasz jest odpowiedzialny za nadzór nad jednym z głównych łączonych aktywów w portfelu funduszu MCI.EuroVentures – Dotpay i eCard. Spółki te kończą proces PMI (post-merger intergration). Łukasz Wierdak został awansowany na stanowisko Partnera Inwestycyjnego zwiększając samodzielność swojej pracy oraz przejmując dodatkowe spółki portfelowe pod swoją opiekę. Z Grupami MCI i PEM związany jest od 2013 roku.

– To bardzo ważne, że udało nam się stworzyć środowisko pracy, które umożliwia rozwój zawodowy na różnych poziomach. MCI i PEM stanowią ważny element polskiego systemu PE/VC. Jestem przekonany, że nasze wyniki i filozofia pracy pozwolą na dalsze przyciąganie talentów do zespołu ­– dodał Tomasz Czechowicz.

11.07.2017 Pobierz PDF