W 2017 r. Grupa MCI (MCI Capital S.A., MCI) wypracowała 104,7 mln zł zysku netto. NAV na akcję wyniósł 20,61 zł, co oznacza wzrost o 16% r/r.

• Zysk z inwestycji wyniósł 123,5 mln zł, a zysk netto 104,7 mln zł
• Wskaźnik NAV na akcję wzrósł o 16% do poziomu 20,61 zł dzięki wypracowanemu zyskowi i zrealizowanemu skupowi akcji własnych
• Wartość aktywów funduszy, których certyfikaty inwestycyjne posiada MCI, wyniosła blisko 2,3 mld zł, a wartość kapitałów Grupy osiągnęła poziom 1.090 mln zł
• Spółka utrzymuje niski wskaźnik zadłużenia na poziomie 17% (wskaźnik zadłużenia finansowego netto)

– Rok 2017 r. kończymy z wysokimi zyskami z inwestycji. Trzy największe Fundusze, w które jesteśmy zaangażowani, wypracowały dobre stopy zwrotu, a liderem w tym obszarze był fundusz MCI.EuroVentures, który w 2017 r. osiągnął stopę zwrotu na poziomie 13%. W 2017 r. Fundusze upłynniły istotną część swoich aktywów, realizując ponad 240 mln zł wyjść z inwestycji. Na tę kwotę złożyły się pełne i częściowe wyjścia ze spółek, ale też otrzymane dywidendy. Jednocześnie Fundusze uzupełniły portfele o nowe inwestycje wydając na ten cel ponad 220 mln zł. Stale szukamy ciekawych targetów inwestycyjnych, zwłaszcza w obszarze buy-out, czyli firm już dojrzałych. Mamy nadzieję, że nowe projekty przyczynią się do utrzymania ponadprzeciętnych stóp zwrotu w przyszłości – powiedział Tomasz Czechowicz, Prezes Zarządu MCI Capital S.A.

W 2017 r. MCI Capital S.A. wypracowała 123,5 mln zł zysku z inwestycji. Największy udział w tym wyniku miał fundusz MCI.EuroVentures, który zarobił 86 mln zł oraz MCI.TechVentures, który wypracował wynik w  wysokości 38 mln zł. Wynik netto MCI wyniósł 104,7 mln zł pokazując znaczącą odbudowę po stracie wygenerowanej w zeszłym roku. Wartość aktywów MCI na koniec 2017 r. wyniosła 1,4 mld zł. Wskaźnik aktywów netto na akcję na koniec grudnia 2017 r. wyniósł 20,61 zł – o 16% więcej niż rok wcześniej. To zasługa przede wszystkim wysokiego zysku netto, ale również efekt zrealizowanego skupu akcji własnych. Spółka wydała na ten cel 57,7 mln zł, a zakupione akcje zostały umorzone, przyczyniając się do wzrostu wskaźnika aktywów netto na akcję o 5%.

Silne fundamenty i ambitne plany

Na koniec 2017 r. Grupa MCI posiadała aktywa o wartości 1,4 mld zł, 25 mln zł gotówki, a wskaźnik zadłużenia finansowego netto wynosił 17%.

– W związku z wciąż dużym dyskontem wyceny giełdowej MCI względem wskaźnika NAV na akcję, zamierzamy kontynuować skup akcji własnych i wydać na ten cel do 50 mln zł do końca obecnego roku. Zeszły rok pokazał, że buy back może być istotną kontrybucją w generowaniu wzrostu NAV na akcję. Do czasu zmiany sytuacji rynkowej, będziemy korzystać z tego rozwiązania – powiedziała Ewa Ogryczak, Wiceprezes Zarządu i CFO MCI Capital S.A.

Przepływy inwestycyjne

Transakcje sprzedaży w 2017 r. przyniosły funduszom ponad 110 mln zł wpływów. Zrealizowano między innymi pierwsze pełne wyjście z inwestycji w obszarze finansowania dłużnego udzielonego spółce Spearhead w wysokości 44,5 mln zł przez fundusz MCI.CreditVentures. Fundusze były również bardzo aktywne po stronie zakupowej. Wśród wyróżniających się nowych inwestycji była ta zrealizowana na początku 2017 r. przez fundusz MCI.CreditVentures dotycząca 50 mln zł finansowania na przejęcie największej internetowej spółki w regionie – Allegro. W końcówce zeszłego roku doszło również do finalizacji zakupu węgierskiego lidera rynku insurtech – spółki Netrisk.hu za kwotę 79 mln zł. W efekcie, w ciągu trzech lat fundusze MCI zdołały zbudować od podstaw portfel spółek fintechowych, których dzisiejsza wartość wynosi ponad 600 mln zł.

 

Data publikacji wpisu: 27/04/2018 22:08