WZA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 21 czerwca 2018 r.

Dokumentacja przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 24 sierpnia 2017 r.

Dokumentacja przedstawiona Nadwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 28 czerwca 2017 r.

Dokumentacja przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 5 czerwca 2017 r.

Dokumentacja przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 14 listopada 2016 r.

Dokumentacja przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 28 czerwca 2016 r.

Dokumentacja przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:

Projekt uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza w związku z NWZ zwołanym na 17 listopada 2015 roku

Wprowadzenie na wniosek akcjonariusza zmian do porządku obrad NWZ zwołanego na 17 listopada 2015 roku

Uzupełniona dokumentacja przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:

NWZ zwołane na 17 listopada 2015 r.

Dokumentacja przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 3 czerwca 2015 r.

Dokumentacja przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 28 kwietnia 2014 r.

Dokumentacja przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:

NWZ zwołane na 17 grudnia 2013 r.

Dokumentacja przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 28 czerwca 2013 r.

Dokumentacja przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:

NWZ zwołane na 17 września 2012 r.

Dokumentacja przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 5 czerwca 2012 r.

Dokumentacja przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:

NWZ zwołane na 28 lutego 2012 r.

NWZ zwołane na 15 listopada 2011 r.

Dokumentacja przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:

Materiały dotyczące ZWZ, które odbyło się dnia 8 czerwca 2010 r.

Dokumentacja przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:

Materiały dotyczące NWZA odbytego dn. 24 listopada 2009 r.

Załączniki do projektów uchwał

Materiały dotyczące NWZA odbytego dn. 31 lipca 2009 r.

Materiały dotyczące ZWZA odbytego dn. 28 maja 2009 r.

Materiały dotyczące NWZA odbytego dn. 27 stycznia 2009 r.