Relacje inwestorskie

Aktualności

17/05

Fundusze MCI sfinalizowały inwestycję w spółkę lifebrain, działającą na rynku opieki zdrowotnej i diagnostyki medycznej we Włoszech. Całkowita wartość transakcji wyniosła 36,6 mln EUR (155 mln PLN).

• Łącznie z dodatkowymi rozliczeniami, które nastąpią w przyszłości, zrealizowana stopa zwrotu z inwestycji (IRR) wyniesie 22%. • Fundusz został inwestorem w spółce w połowie 2015 roku. Sprzedał całość swoich aktywów do inwestora strategicznego – Investindustrial. • Po realizacji transakcji sprzedaży, Fundusz MCI.EuroVentures dysponuje dodatkową płynnością, którą może przeznaczyć na swoją bieżącą działalność operacyjną jak i nowe inwestycje, także w obszarze healthtech.
15/05

W I kwartale 2018 r. MCI Capital S.A. wypracowała 67,6 mln zł zysku netto. NAV na akcję wyniósł 21,89 zł – o 6% więcej w stosunku do końca 2017 roku.

• Zysk z inwestycji wyniósł 72,6 mln zł a zysk netto 67,6 mln zł – obydwa kwartalne wyniki stanowią ponad połowę całorocznych wyników uzyskanych w 2017 r., • Spółka wypłaciła 64,3 mln zł z funduszy MCI. Wskaźnik NAV na akcję wzrósł do poziomu 21,89 zł, o ponad 6% w stosunku do stanu na koniec 2017 r., • Spółka utrzymuje niskie zadłużenie i przygotowuje się do dywersyfikacji źródeł finansowania.
02/05

Tadeusz Czichon, założyciel ATM S.A., nie żyje

Z wielką przykrością informujemy o nagłej i tragicznej śmierci Tadeusza Czichona. Współzałożyciel, przewodniczący Rady Nadzorczej i były Prezes Zarządu ATM S.A. zginął w katastrofie samolotu.
27/04

W 2017 r. Grupa MCI (MCI Capital S.A., MCI) wypracowała 104,7 mln zł zysku netto. NAV na akcję wyniósł 20,61 zł, co oznacza wzrost o 16% r/r.

• Zysk z inwestycji wyniósł 123,5 mln zł, a zysk netto 104,7 mln zł • Wskaźnik NAV na akcję wzrósł o 16% do poziomu 20,61 zł dzięki wypracowanemu zyskowi i zrealizowanemu skupowi akcji własnych • Wartość aktywów funduszy, których certyfikaty inwestycyjne posiada MCI, wyniosła blisko 2,3 mld zł, a wartość kapitałów Grupy osiągnęła poziom 1.090 mln zł • Spółka utrzymuje niski wskaźnik zadłużenia na poziomie 17% (wskaźnik zadłużenia finansowego netto)

Wszystkie aktualności

Notowania

21/06/2018

  • MCI0.21% 9.76 PLN
  • WIG-0,16% 56549.73 PLN
  • WIG20+0,18% 2158.14 PLN
  • mWIG40-0,76% 4278.76 PLN
  • sWIG80-0,41% 13159.96 PLN