Informacje prasowe

08/11

INNOventure i Simpact nowymi inwestorami w SiDLY, spółce z portfolio funduszu z grupy MCI

SiDLY, firma konstruująca innowacyjne urządzenia telemedyczne pozyskała nowych udziałowców w kolejnej rundzie finansowania. Od października do funduszu Internet Ventures z grupy MCI Capital dołączają fundusze INNOventure i Simpact. Początkowa wartość dokapitalizowania wynosi 2 mln PLN.
08/11

MCI Capital S.A. planuje program publicznych emisji obligacji na 150 mln zł

• Program zostanie przeprowadzony na podstawie prospektu po jego zatwierdzeniu przez KNF • Łączna wartość obligacji nie przekroczy 150 mln zł • Spółka będzie ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie poszczególnych serii Obligacji do obrotu na rynku Catalyst
06/11

Po trzech kwartałach 2017 r. Grupa MCI wypracowała 90,1 mln zł zysku netto. NAV na akcję wyniósł 20,35 zł, co oznacza blisko 15% wzrost od początku roku.

  • Wskaźnik NAV na akcję (NAV/s) wyniósł na 30.09.2017 r. 20,35 zł w porównaniu do 17,75 zł na koniec 2016 r. Oznacza to utrzymanie tempa wzrostu z pierwszego półrocza bieżącego roku.
  • Wartość aktywów MCI wyniosła na 30.09.2017 r. 1 mld 379 mln zł.
  • Zysk netto wyniósł 90,1 mln zł.
  • Spółka utrzymuje niski poziom zadłużenia.
16/10

Zaczęły się zapisy na drugą serię obligacji MCI.PrivateVentures FIZ

Zaczęły się zapisy na drugą serię obligacji MCI.PrivateVentures FIZ w ramach oferty publicznej o wartości 40 mln zł. Wartość całego programu publicznych emisji obligacji to maksymalnie 200 mln zł.
27/09

MCI.TechVentures zrealizował rekapitalizację NaviExpert wraz z funduszem współzarządzanym przez Credit Value Investments

Fundusz MCI.TechVentures (MCI.TV, Fundusz) widząc bardzo duży potencjał wzrostu rozwiązań insurtech oferowanych przez NaviExpert, zdecydował o pozostaniu w spółce. Jednocześnie, wykorzystując bardzo dobre wyniki finansowe NaviExpert, zrealizował rekapitalizację spółki wraz z funduszem współzarządzanym przez Credit Value Investments (CVI).
18/09

Sukces oferty publicznej obligacji MCI.PrivateVentures FIZ

MCI.PrivateVentures FIZ (MCI.PV) w kilka dni zamknął subskrypcję pierwszej serii obligacji o wartości nominalnej 30 mln zł
  • Pierwsza transza (seria P1A) o wartości nominalnej 30 mln zł, skierowana do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych, sprzedała się w ciągu kilku dni
  • Emitent ubiega się o dopuszczanie obligacji serii P1A do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w ramach systemu Catalyst; stymulowaniem obrotu zajmie się animator rynku
  • PV rozważa uruchomienie emisji kolejnej serii obligacji w niedalekiej przyszłości
  • Cały roczny program publicznych emisji obligacji ma wartość do 200 mln zł.