Aktualności

22/03

Rok 2016 rekordowy pod względem exitów. Priorytetem jest powrót do wzrostu wskaźnika NAV na akcję.

 • Wskaźnik NAV na akcję (NAV/s) wyniósł na 31.12.2016 r. 17,75 zł względem 18,69 zł na 31.12.2015. Pomimo spadku r/r, na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat utrzymana została ponad 35% roczna składana stopa wzrostu NAV/s.
 • Wartość aktywów MCI wyniosła na 31.12.2016 r. 1 mld 341 mln zł.
 • W całym 2016 r. spółka zrealizowała 82,2 mln zł straty netto, głównie za sprawą spadku wartości certyfikatów inwestycyjnych (CI) Funduszy MCI.EuroVentures oraz MCI.TechVentures oraz istotnego spadku wartości posiadanego pakietu akcji spółki PEM S.A.
16/02

MCI Capital startuje z Brand Journalem na Prowly

Spółka MCI Capital rozpoczęła prowadzenie Brand Journala dla mediów na platformie technologicznej Prowly. Na Brand Journalu, dostępnym pod adresem MCI.Prowly.com, będą publikowane wiadomości w języku angielskim dotyczące spółek z portfeli funduszy powiązanych z MCI Capital. Jedną z nich jest samo Prowly, dostarczające rozwiązanie w modelu SaaS, w które jest zaangażowany kapitałowo fundusz Internet Ventures.
18/01

Fundusz z Grupy MCI zaangażowany w finansowanie zakupu Allegro

 • Fundusz MCI.CreditVentures (Fundusz), zarządzany przez Private Equity Managers (PEM), brał udział w rundzie finansowania zakupu Allegro przez konsorcjum Cinven, Permira oraz Mid Europa Partners
 • Fundusz zagwarantował 50 milionów złotych finansowania na poziomie junior debt (tzw. 2nd Lien Term Loan)
 • Środki na sfinansowanie transakcji były zebrane przez konsorcjum. W rundzie w której uczestniczył fundusz MCI.CreditVentures, transakcja była gwarantowana przez J.P. Morgan oraz PZU, organizowana przez Goldman Sachs, J.P. Morgan oraz PZU.
12/01

MCI Capital TFI z nowym prezesem i członkiem zarządu

Tomasz Czechowicz został nowym prezesem, a Maciej Kowalski nowym członkiem zarządu MCI Capital TFI S.A. (MCI Capital TFI), spółki odpowiedzialnej za zarządzanie funduszami inwestycyjnymi w które zaangażowane jest MCI Capital. Z początkiem nowego roku Tomasz Czechowicz objął stanowisko prezesa zarządu MCI Capital TFI. Zarząd zyskuje też nowego członka zarządu – Macieja Kowalskiego. Maciej Kowalski jest związany z Grupą PEM od ponad 2 lat i jest zaangażowany m.in. w rozwój największych aktywów zarządzanych przez Grupę PEM – spółek ABC Data S.A. i ATM S.A. – MCI Capital TFI odpowiada za bieżące zarządzanie w ramach wszystkich funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Grupę PEM. Do zakresu odpowiedzialności zarządu MCI Capital TFI należy tworzenie i realizacja strategii inwestycyjnych tych funduszy inwestycyjnych oraz podejmowanie decyzji dotyczących nowych inwestycji i wyjść z inwestycji. Wspiera on również merytorycznie zarządzających funduszami inwestycyjnymi w procesie budowania wartości spółek portfelowych – skomentował Tomasz Czechowicz, nowy prezes zarządu MCI Capital TFI S.A. – Zarząd zostanie istotnie wzmocniony przez Macieja Kowalskiego, który od lat aktywnie wspiera Grupę PEM. Maciej jest m.in. zaangażowany w rozwój ABC Data S.A., pełniąc w niej funkcję wiceprezesa zarządu, oraz ATM S.A., gdzie zasiada w radzie nadzorczej. To menedżer, który bardzo sprawnie porusza się w obszarze inwestycji i budowania wartości spółek technologicznych i jest ekspertem od transakcji fuzji i przejęć, w tym międzynarodowych – dodał. Maciej Kowalski, dołączając do zarządu MCI Capital TFI, będzie brał udział w posiedzeniach komitetu inwestycyjnego, który jest ciałem decyzyjnym w transakcjach dotyczących pojawienia się nowych spółek w portfelach funduszy inwestycyjnych, kolejnych rundach finansowania oraz strategiach wyjścia. MCI Capital TFI S.A. to podmiot wchodzący w skład Grupy PEM, odpowiedzialny za zarządzanie funduszami inwestycyjnymi z udziałem MCI Capital S.A. MCI Capital TFI S.A. zarządza następującymi funduszami inwestycyjnymi:
 • EuroVentures 1.0 (wzrost i ekspansja/buy-out),
 • TechVentures 1.0 (wzrost i ekspansja),
 • MCI.CreditVentures 2.0 FIZ (mezzanine),
 • Helix Ventures Partners FIZ (venture capital),
 • Internet Ventures FIZ (venture capital).
11/01

Szwedzkie iZettle, spółka z portfela MCI.TechVentures, zebrało 60 milionów euro w ramach kolejnej rundy finansowania

Szwedzka spółka iZettle, będąca liderem rynku akceptacji płatności mobilnych w Europie i Ameryce Łacińskiej, pozyskała w ramach kolejnej rundy finansowania 60 milionów euro. Do spółki dołączyła nowa CFO, Maria Hedengren, która wcześniej pracowała w spółce NetEnt zajmującej się hazardem online.
09/01

Erol Bilecik, prezes Index Group z portfela MCI.EuroVentures, pokieruje największą turecką organizacją biznesową TÜSİAD

Erol Bilecik, prezes spółki Index Group należącej do portfela funduszu MCI.EuroVentures oraz jedna z najbardziej rozpoznawalnych osób na miejscowym rynku technologicznym, ma zostać prezesem największej tureckiej pozarządowej organizacji biznesowej TÜSİAD. TÜSİAD reprezentuje aktualnie ponad 4 tysiące firm, które odpowiadają za 80% wolumenu handlu zagranicznego Turcji, tworzą ponad 50% miejsc pracy w sektorze prywatnym i dostarczają ponad 80% dochodów z podatku od osób prawnych.