Aktualności

27/09

MCI.TechVentures zrealizował rekapitalizację NaviExpert wraz z funduszem współzarządzanym przez Credit Value Investments

Fundusz MCI.TechVentures (MCI.TV, Fundusz) widząc bardzo duży potencjał wzrostu rozwiązań insurtech oferowanych przez NaviExpert, zdecydował o pozostaniu w spółce. Jednocześnie, wykorzystując bardzo dobre wyniki finansowe NaviExpert, zrealizował rekapitalizację spółki wraz z funduszem współzarządzanym przez Credit Value Investments (CVI).
18/09

Sukces oferty publicznej obligacji MCI.PrivateVentures FIZ

MCI.PrivateVentures FIZ (MCI.PV) w kilka dni zamknął subskrypcję pierwszej serii obligacji o wartości nominalnej 30 mln zł
  • Pierwsza transza (seria P1A) o wartości nominalnej 30 mln zł, skierowana do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych, sprzedała się w ciągu kilku dni
  • Emitent ubiega się o dopuszczanie obligacji serii P1A do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w ramach systemu Catalyst; stymulowaniem obrotu zajmie się animator rynku
  • PV rozważa uruchomienie emisji kolejnej serii obligacji w niedalekiej przyszłości
  • Cały roczny program publicznych emisji obligacji ma wartość do 200 mln zł.
14/09

Ruszyły zapisy na obligacje MCI.PrivateVentures FIZ w ramach oferty publicznej o wartości 30 mln zł. Wartość całego programu publicznych emisji obligacji to maksymalnie 200 mln zł.

  • Pierwsza transza (seria P1A) o wartości 30 mln zł skierowana jest do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych
  • Oprocentowanie pierwszej serii obligacji będzie zmienne i liczone według stawki WIBOR 6M powiększonej o marżę 3,5 proc., co w obecnych warunkach daje stopę zwrotu powyżej 5,3%
  • Cena emisyjna jest uzależniona od dnia złożenia zapisu. Pierwszego dnia zapisów wynosi 997,97 zł
  • Zapisy potrwają maksymalnie do 27 września lub wyczerpania puli
  • Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym, a stymulowaniem obrotu zajmie się animator rynku.
29/08

MCI.PrivateVentures FIZ z zielonym światłem od KNF dla przeprowadzenia publicznego programu emisji obligacji

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny programu emisji obligacji MCI.PrivateVentures FIZ (MCI.PV), największego funduszu z grupy MCI, na który składają się subfundusze MCI.TechVentures oraz MCI.EuroVentures.
24/08

Frisco.pl wyprzedza swoim wzrostem rozwój rynku

W 2016 roku spółka Frisco.pl zwiększyła swoją sprzedaż o 50proc., wyprzedając tym  samym polski rynek zakupów online, który według Euromonitor Internetional wzrasta w tempie 15-20proc. Frisco.pl jest częścią funduszu MCI.TechVentures od 2012 roku.