RB 9/2017 Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Informacja o stanie posiadania akcji w kapitale zakładowym MCI Capital S.A. przez podmioty powiązane

Podstawa prawna: art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd MCI Capital S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 21 lutego 2017 roku, Spółka otrzymała zawiadomienia przekazane przez Tomasza Czechowicz oraz MCI Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Pełna treść zawiadomień stanowi zalaczniku do niniejszego raportu bieżącego.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 21/02/2017 15:58