RB 6/2017 Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Korekta RB 6/2017 – Nabycie przez emitenta własnych papierów wartościowych

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie

Zarząd MCI Capital S.A. („Spółka”) przekazuje korektę raportu bieżącego numer 6/2017 z dnia 15 lutego 2017 roku. Korekta dotyczy daty zawarcia transakcji nabycia akcji własnych.

Poniżej korygowana treść ww. raportu bieżącego:

Zawarcie transakcji nabycia akcji własnych nastąpiło w dniu 15 grudnia 2017 roku.

Poniżej skorygowana treść ww. raportu bieżącego:

Zawarcie transakcji nabycia akcji własnych nastąpiło w dniu 14 lutego 2017 roku.

 

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 15/02/2017 21:42