RB 3/2017 Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Udzielenie pożyczki pieniężnej przez MCI.CreditVentures 2.0 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

MCI Capital S.A. („Spółka”) informuje, iż na podstawie wielostronnej umowy pożyczki, MCI.CreditVentures 2.0 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w dniu 18 stycznia 2017 roku udzielił ADINAN BONDCO S.A R.L., pożyczki pieniężnej w łącznej kwocie 50.000.000 złotych. Data spłaty pożyczki przypada na dziewięćdziesiąt miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Celem udzielenia pożyczki przez MCI.CreditVentures 2.0 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty jest zapewnienie finansowania dłużnego dla transakcji nabycia spółek z grupy Allegro przez  fundusze Cinven, Permira oraz Mid Europa Partners.

Pozostałe warunki umowy pożyczki nie odbiegają od warunków tego typu umów.

MCI Capital S.A. posiada 44,54% certyfikatów inwestycyjnych funduszu MCI.CreditVentures 2.0 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Udzielenie pożyczki pieniężnej ADINAN BONDCO S.A R.L. jest elementem polityki inwestycyjnej funduszu MCI.CreditVentures 2.0 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, polegającej między innymi na udzielaniu finasowania dłużnego.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 18/01/2017 15:39