RB 32/2018

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat:  Informacja o transakcji na instrumentach finansowych powiązanych z akcjami  Emitenta oraz o transakcji na akcjach Emitenta

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Zarząd MCI Capital S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 2 października 2018 roku, otrzymał od Prezesa Zarządu Spółki Tomasza Czechowicz, powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych powiązanych z akcjami Spółki oraz powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki.

Treść powiadomień Spółka przekazuje w załączeniu.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

 

Data publikacji raportu: 02/10/2018 16:41