RB 23/2017 Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Zmiana terminu przekazywania raportu okresowego za I kwartał 2017 roku

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ofercie

Zarząd MCI Capital S.A. („Spółka”) informuje o zmianie terminu publikacji jednostkowego raportu za I kwartał 2017 roku z dnia 9 maja 2017 roku na 30 maja 2017 roku.

Terminy publikacji pozostałych raportów nie uległy zmianie:

  • Jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2017 roku – 18 sierpnia 2017 roku,
  • Jednostkowy raport za III kwartał 2017 roku – 6 listopada 2017 roku.

Zgodnie z §101 ust. 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych, Spółka nie przekazuje raportu kwartalnego za II oraz IV kwartał 2017 roku.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 10/04/2017 12:53