RB 15/2017 Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Zmiana w Radzie Nadzorczej MCI Capital S.A.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd MCI Capital S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 9 marca 2017 roku, Spółka otrzymała rezygnację Członka Rady Nadzorczej Spółki Pani Moniki Morali – Majkut z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki. Rezygnacja została złożona ze skutkiem na dzień 10 marca 2017 roku. Rezygnacja nie zawierała uzasadnienia.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 09/03/2017 21:42