RB 11/2017 Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Informacja o stanie posiadania akcji w kapitale zakładowym MCI Capital S.A. przez podmioty powiązane

Podstawa prawna: art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd MCI Capital S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 23 lutego 2017 roku, Spółka otrzymała zawiadomienie przekazane przez MCI Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Pełna treść zawiadomienia stanowi zalacznik do niniejszego raportu bieżącego.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 23/02/2017 12:57