Prezentacje i webcasty

Prezentacje wynikowe - webcasty

Komentarz dotyczący wyników H1'18 - Ewa Ogryczak

Prezentacja wyników finansowych za FY 2017 + Q1'18