Strategia MCI

Digital disruption

MCI realizuje inwestycje w czyste modele internetowe (tzw. pure players). Największe wzrosty prognozuje dla spółek działających w segmentach: media cyfrowe, ecommerce, marketplaces, Fintech, Internet of Things, Software as a Service, cloud computing, mobilny internet oraz rozrywka cyfrowa.

Digital ecosystem

MCI bierze pod uwagę inwestycje w spółki działające na rynku rozwoju infrastruktury internetowej, takie jak telekomy i centra gromadzenia danych.

Digital adaptation

MCI wspiera inwestycyjnie spółki, które po osiągnięciu wiodącej pozycji w tradycyjnej gospodarce, mają ambicje aby wspiąć się na poziom europejski i globalny dzięki wykorzystaniu możliwości Internetu. Fundusz poszukuje spółek, które mają potencjał osiągnięcia sukcesu na miarę regionalnych czempionów.

si-image

 

 

MCI inwestuje w spółki technologiczne o silnej ekspozycji na rozwój Internetu w Europie Środkowo-Wschodniej, a także w Niemczech
i Austrii (DACH).

 

Od lat dostarczamy naszym Inwestorom stabilne i wiodące w branży Private Equity stopy zwrotu, poprzez wysoką selektywność inwestycji oraz profesjonalne zarządzanie portfelem inwestycyjnym i konsekwentną realizację skutecznej strategii inwestycyjnej.

 

 

Proces inwestycyjny

 • Generowanie potencjalnych projektów inwestycyjnych

  Fundusz typuje spółki, które mogą być przedmiotem inwestycji. Są to zarówno projekty wyszukane przez fundusz, jak i zgłoszone przez samych przedsiębiorców. Następnie lista potencjalnych projektów inwestycyjnych jest zawężana do „kwalifikowanych projektów inwestycyjnych”, natomiast wytypowane spółki będą przedmiotem dalszego szczegółowego badania (tzw. due diligence). W tej fazie fundusz uzgadnia z wybranymi spółkami wstępny plan dalszych działań oraz podstawowe warunki transakcji (tzw. termsheet).

 • Analiza due diligence i zawarcie umowy

  Fundusz przeprowadza szczegółowe badanie prawne, finansowe oraz biznesowe spółki (tzw. due diligence), która może być przedmiotem jego inwestycji, w przypadku spółek technologicznych – również analizę rozwiązań technicznych, na których opiera się oferowany produkt. Jeśli wypadnie ono pozytywnie, fundusz uzgadnia ze spółką lub jej właścicielami szczegółowe warunki i strukturę inwestycji w spółkę, które zostaną zawarte w umowie inwestycyjnej.

 • Inwestycja w spółkę

  Wyniki przeprowadzonego badania spółki oraz rekomendacje zespołu inwestycyjnego kierowanego przez Fund Managera prezentowane są przed Komitetem Inwestycyjnym funduszu. Komitet Inwestycyjny podejmuje decyzję co zaangażowania w spółkę, wartości inwestycji oraz kluczowych jej warunków inwestycji . Na tym etapie negocjuje się także ostateczne warunki umowy z wybraną spółką lub jej właścicielami. Po zawarciu umowy inwestycyjnej i usunięciu ewentualnych warunków zawieszających, fundusz rozpoczyna monitoring spółki i nadzór właścicielski nad nią.

 • Wyjście z inwestycji

  Poprzez bieżące zarządzanie spółkami portfelowymi, nadzór właścicielski oraz współpracę z ich Zarządami, budowana jest wartość spółki. Po osiągnięciu przez spółkę wartości, która pozwoli funduszowi na realizację oczekiwanej stopy zwrotu, dokonuje on tzw. wyjścia z inwestycji. Wyjście z inwestycji dokonywane jest zazwyczaj poprzez odsprzedanie udziałów lub akcji spółki strategicznemu inwestorowi branżowemu, inwestorom finansowym (w tym funduszom VC/PE inwestującym w spółki na późniejszym etapie rozwoju), inwestorom prywatnym, zarządowi spółki lub poprzez wprowadzenie spółki na rynek publiczny (tzw. IPO) – do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu (w Polsce odpowiednio: GPW SA w Warszawie i NewConnect).