Historia MCI

2016

Rekordowe wyjście ze spółki INVIA

2015

Debiut Private Equity
Managers S.A. na GPW

2014

Wydzielenie Private Equity Managers S.A. (spółka zarządzająca aktywami typu private equity) z Grupy MCI Management S.A.

2013

Indeks Bilgisayar – pierwsza inwestycja MCI w Turcji

2010

Utworzenie Internet Ventures (wspólnie z KFK
i IIF); uruchomienie MCI.ImmoVentures;
IPO ABC Data S.A.

2009

Uruchomienie Helix Ventures Partners (pierwszego funduszu z dofinansowaniem KFK); całkowite wyjście z Bankier.pl (trade sale); utworzenie MCI Gandalf Aktywnej Alokacji SFIO (absolute return hedge fund); wejście w obszar private banking (sprzedaż certyfikatów inwestycyjnych funduszy VC inwestorom indywidualnym); pionierski debiut obligacji MCI na Catalyst w pierwszym dniu działania tego rynku

2008

Pierwszy buy-out – ABC Data S.A.

2007

Utworzenie MCI Capital TFI SA;
pionierskie debiuty spółek portfelowych MCI na NewConnect w pierwszym dniu działania tego rynku

2005

Pierwsze pełne wyjście z inwestycji – Process4E; IPO pierwszej spółki portfelowej; MCI – Travelplanet.pl

2004

Pionierska na rynku publicznym emisja pięcioletnich obligacji zamiennych na akcje (po raz pierwszy przez fundusz inwestycyjny)

2002

Restrukturyzacja portfela

2001

Debiut MCI Management S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

gpw

2000

Przekształcenie spółki
w MCI Management SA

1999 Utworzenie MCI Management