Historia MCI

2017

Emisja obligacji publicznych przez MCI.PrivateVentures

2016

Rekordowe wyjście ze spółki INVIA

2015

Debiut Private Equity
Managers S.A. na GPW

2014

Wydzielenie Private Equity Managers S.A. (spółka zarządzająca aktywami typu private equity) z Grupy MCI Management S.A.

2013

Indeks Bilgisayar – pierwsza inwestycja MCI w Turcji

2010

Utworzenie Internet Ventures (wspólnie z KFK
i IIF); IPO ABC Data S.A.

2009

Uruchomienie Helix Ventures Partners (pierwszego funduszu z dofinansowaniem KFK); całkowite wyjście z Bankier.pl (trade sale); wejście w obszar private banking (sprzedaż certyfikatów inwestycyjnych funduszy PE inwestorom indywidualnym); pionierski debiut obligacji MCI na Catalyst w pierwszym dniu działania tego rynku

2008

Pierwsza inwestycja buy-out – ABC Data S.A.

2007

Utworzenie MCI Capital TFI SA

2005

Pierwsze pełne wyjście z inwestycji – Process4E; IPO pierwszej spółki portfelowej; MCI – Travelplanet.pl

2004

Pionierska na rynku publicznym emisja pięcioletnich obligacji zamiennych na akcje (po raz pierwszy przez fundusz inwestycyjny)

2002

Restrukturyzacja portfela

2001

Debiut MCI Management S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

gpw

2000

Przekształcenie spółki
w MCI Management SA

1999 Utworzenie MCI Management (obecnie MCI Capital)