Aktualności

02.05.2018

Tadeusz Czichon, założyciel ATM S.A., nie żyje

Z wielką przykrością informujemy o nagłej i tragicznej śmierci Tadeusza Czichona. Współzałożyciel, przewodniczący Rady Nadzorczej i były Prezes Zarządu ATM S.A. zginął w katastrofie samolotu. Razem z Zarządem Spółki, zespołami MCI Capital i PEM, łączymy się w żalu i smutku, składając najszczersze wyrazy współczucia Rodzinie. Czytaj więcej ›
27.04.2018

W 2017 r. Grupa MCI (MCI Capital S.A., MCI) wypracowała 104,7 mln zł zysku netto. NAV na akcję wyniósł 20,61 zł, co oznacza wzrost o 16% r/r.

Zysk z inwestycji wyniósł 123,5 mln zł, a zysk netto 104,7 mln zł  • Wskaźnik NAV na akcję wzrósł o 16% do poziomu 20,61 zł dzięki wypracowanemu zyskowi i zrealizowanemu skupowi akcji własnych • Wartość aktywów funduszy, których certyfikaty inwestycyjne posiada MCI, wyniosła blisko 2,3 mld zł, a wartość kapitałów Grupy osiągnęła poziom 1.090 mln zł  • Spółka utrzymuje niski wskaźnik zadłużenia na poziomie 17% (wskaźnik zadłużenia finansowego netto) Czytaj więcej ›
06.04.2018

Michał Staszkiewicz dołącza do Grupy MCI

Michał Staszkiewicz dołącza do Grupy MCI. Obejmie stanowisko wiceprezesa Private Equity Managers S.A. oraz dołączy do zespołu MCI Capital TFI. Poprzednio związany był z Franklin Templeton. Czytaj więcej ›
30.03.2018

Debata Private Equity: zysk dla spółek i inwestorów

W ostatnich dniach marca, w redakcji Pulsu Biznesu, odbyła się debata poświęcona polskiemu rynkowi Private Equity, ze szczególnym rozwinięciem zagadnień związanych z inwestorami w Fundusze i ich wpływem na gospodarkę kraju. Czytaj więcej ›
28.03.2018

Grupa Private Equity Managers S.A. (Grupa, PEM, Spółka), zarządzająca Funduszami z Grupy MCI, ogłosiła wyniki za rok 2017 – zysk brutto wyniósł 16,8 mln zł

Wzrost zysku spowodowany był w głównej mierze wzrostem stałej opłaty za zarządzanie (o 3,6 mln zł) wygenerowanej przede wszystkim na wzroście średniorocznych aktywów pod zarządzaniem Grupy w relacji do roku poprzedniego. Czytaj więcej ›
15.03.2018

Fundusz Internet Ventures z Grupy MCI sprzedał wszystkie udziały w serwisie Zdrowegeny.pl, do inwestora branżowego – Diagnostyka Sp. z o.o.

Fundusz, którego inwestorami są MCI Capital S.A. i Krajowy Fundusz Kapitałowy (KFK), pozyskał strategicznego inwestora dla swojej spółki portfelowej działającej na rynku diagnostyki medycznej, będącej operatorem platformy Zdrowegeny.pl. Czytaj więcej ›