Aktualności

17.05.2018

Fundusze MCI sfinalizowały inwestycję w spółkę lifebrain, działającą na rynku opieki zdrowotnej i diagnostyki medycznej we Włoszech. Całkowita wartość transakcji wyniosła 36,6 mln EUR (155 mln PLN).

Łącznie z dodatkowymi rozliczeniami, które nastąpią w przyszłości, zrealizowana stopa zwrotu z inwestycji (IRR) wyniesie 22%. • Fundusz został inwestorem w spółce w połowie 2015 roku. Sprzedał całość swoich aktywów do inwestora strategicznego – Investindustrial. • Po realizacji transakcji sprzedaży, Fundusz MCI.EuroVentures dysponuje dodatkową płynnością, którą może przeznaczyć na swoją bieżącą działalność operacyjną jak i nowe inwestycje, także w obszarze healthtech. Czytaj więcej ›
15.05.2018

W I kwartale 2018 r. MCI Capital S.A. wypracowała 67,6 mln zł zysku netto. NAV na akcję wyniósł 21,89 zł – o 6% więcej w stosunku do końca 2017 roku.

Zysk z inwestycji wyniósł 72,6 mln zł a zysk netto 67,6 mln zł – obydwa kwartalne wyniki stanowią ponad połowę całorocznych wyników uzyskanych w 2017 r., • Spółka wypłaciła 64,3 mln zł z funduszy MCI. Wskaźnik NAV na akcję wzrósł do poziomu 21,89 zł, o ponad 6% w stosunku do stanu na koniec 2017 r., • Spółka utrzymuje niskie zadłużenie i przygotowuje się do dywersyfikacji źródeł finansowania. Czytaj więcej ›
02.05.2018

Tadeusz Czichon, założyciel ATM S.A., nie żyje

Z wielką przykrością informujemy o nagłej i tragicznej śmierci Tadeusza Czichona. Współzałożyciel, przewodniczący Rady Nadzorczej i były Prezes Zarządu ATM S.A. zginął w katastrofie samolotu. Razem z Zarządem Spółki, zespołami MCI Capital i PEM, łączymy się w żalu i smutku, składając najszczersze wyrazy współczucia Rodzinie. Czytaj więcej ›
27.04.2018

W 2017 r. Grupa MCI (MCI Capital S.A., MCI) wypracowała 104,7 mln zł zysku netto. NAV na akcję wyniósł 20,61 zł, co oznacza wzrost o 16% r/r.

Zysk z inwestycji wyniósł 123,5 mln zł, a zysk netto 104,7 mln zł  • Wskaźnik NAV na akcję wzrósł o 16% do poziomu 20,61 zł dzięki wypracowanemu zyskowi i zrealizowanemu skupowi akcji własnych • Wartość aktywów funduszy, których certyfikaty inwestycyjne posiada MCI, wyniosła blisko 2,3 mld zł, a wartość kapitałów Grupy osiągnęła poziom 1.090 mln zł  • Spółka utrzymuje niski wskaźnik zadłużenia na poziomie 17% (wskaźnik zadłużenia finansowego netto) Czytaj więcej ›
06.04.2018

Michał Staszkiewicz dołącza do Grupy MCI

Michał Staszkiewicz dołącza do Grupy MCI. Obejmie stanowisko wiceprezesa Private Equity Managers S.A. oraz dołączy do zespołu MCI Capital TFI. Poprzednio związany był z Franklin Templeton. Czytaj więcej ›
30.03.2018

Debata Private Equity: zysk dla spółek i inwestorów

W ostatnich dniach marca, w redakcji Pulsu Biznesu, odbyła się debata poświęcona polskiemu rynkowi Private Equity, ze szczególnym rozwinięciem zagadnień związanych z inwestorami w Fundusze i ich wpływem na gospodarkę kraju. Czytaj więcej ›