Michał Staszkiewicz dołącza do Grupy MCI

Michał Staszkiewicz dołącza do Grupy MCI. Obejmie stanowisko wiceprezesa Private Equity Managers S.A. oraz dołączy do zespołu MCI Capital TFI. Poprzednio związany był z Franklin Templeton.

Z początkiem kwietnia Michał Staszkiewicz dołącza do składu zarządów MCI Capital TFI oraz Private Equity Managers S.A. Będzie odpowiedzialny za prowadzenie zespołu fundraisingowego oraz współpracę z siecią dystrybucji certyfikatów inwestycyjnych.

Ogromnie się cieszę, iż do naszego zespołu dołącza Michał, osoba z tak dużym, blisko 20-letnim doświadczeniu w fundraisingu. Strategia rozwoju grupy MCI zakłada poszerzenie grona odbiorców certyfikatów MCI.EuroVentures, MCI.TechVentures oraz MCI.CreditVentures i skierowanie naszych unikalnych produktów do zamożnych inwestorów indywidualnych w Polsce. Wierzymy, że kluczem do zrealizowania tego celu jest doskonałe rozeznanie rynku oraz jak najlepsza edukacja w obszarze Private Equity. Do naszego zespołu zapraszamy osoby z doświadczeniem, uznane i wysoce cenionych na rynku finansowym – mówi Tomasz Czechowicz, prezes Zarządu MCI Capital TFI oraz Private Equity Managers.

Przed przejściem do grupy MCI Michał Staszkiewicz zarządzał dystrybucją i marketingiem funduszy grupy Franklin Templeton w Polsce, a także w krajach bałtyckich, Rosji oraz Rumunii, gdzie odpowiadał za wsparcie dystrybutorów, w tym przede wszystkim banków, w działalności związanej ze sprzedażą funduszy inwestycyjnych SICAV. W trakcie dwunastoletniej pracy dla grupy Franklin Templeton zbudował relacje rynkowe i sieć dystrybucji funduszy, zapewniając grupie FTI w Polsce pozycję rynkowego lidera w kategorii funduszy zagranicznych. Współkoordynował w 2016 roku projekt uruchomienia Templeton Asset Management (Poland) Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, którego został Członkiem Zarządu.

Michał Staszkiewicz jest autorem wielu rynkowych inicjatyw z zakresu komunikacji finansowej wśród private bankierów i doradców finansowych, które przyczyniły się do podnoszenia świadomości inwestycyjnej Polaków.

W latach 2002 – 2006 kierował departamentem sprzedaży Pioneer Pekao Investment Management oraz odpowiadał za relację z dystrybutorami w pierwszym w Polsce Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych – Pioneer Pekao TFI.

Michał Staszkiewicz ukończył studia licencjackie z finansów i bankowości w warszawskiej Szkole Głównej Handlowej oraz studia magisterskie z zarządzania finansami w Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu w Warszawie. Uzyskał certyfikat inwestycyjny Claritas Investment Certificate nr 2206 wydany przez Instytut CFA.

 

Data publikacji wpisu: 06/04/2018 10:56