Nexcom

  • Rok inwestycji 2007
  • Rok dezinwestycji 2010
  • Branża IT
  • Kraj Bułgaria
  • www www.nexcom.bg

Spółka zajmująca się rozwojem sieci WiMax w Bułgarii.

Bieżące inwestycje w funduszu Subfundusz MCI.EuroVentures 1.0.

Zakończone inwestycje w funduszu Subfundusz MCI.EuroVentures 1.0.