ITG

  • Rok inwestycji 1999
  • Rok dezinwestycji 2008
  • Branża IT
  • Kraj Polska

Integrator IT posiadający wieloletnie doświadczenie oraz know-how w obszarach kompleksowej implementacji rozwiązań informatycznych w przedsiębiorstwach sektora bankowo-finansowego, dystrybucyjnego, przemysłowego oraz publicznego.

Bieżące inwestycje w funduszu Subfundusz MCI.EuroVentures 1.0.

Zakończone inwestycje w funduszu Subfundusz MCI.EuroVentures 1.0.