Genomed

Diagnostyka medyczna, analiza i synteza DNA

Spółka zajmuje się odczytywaniem i przetwarzaniem informacji zawartej w DNA, w tym diagnostyką genetyczną oraz usługami w zakresie sekwencjonowania, analizy i syntezy DNA. Działalność Genomedu opiera się na komercjalizacji najnowszych technologii sekwencjonowania DNA na potrzeby klientów indywidualnych, instytucji naukowych, szpitali, klinik, firm biotechnologicznych oraz sieci laboratoriów diagnostycznych. Cel strategicznym Spółki jest uzyskanie pozycji lidera rynkowego w zakresie medycyny spersonalizowanej umożliwiającej kompleksowa obsługę w zakresie sekwencjonowania genomowego, diagnostyki i leczenia chorób o podłożu genetycznym.

Bieżące inwestycje w funduszu MCI.CreditVentures 2.0 FIZ

Zakończone inwestycje w funduszu MCI.CreditVentures 2.0 FIZ