Comtica

  • Rok inwestycji 2005
  • Rok dezinwestycji 2007
  • Branża IT
  • IRR 74,44%
  • www www.comtica.pl

Firma działającą na styku technologii i nowych mediów (Internet – Mobile –TV).

Bieżące inwestycje w funduszu Subfundusz MCI.TechVentures 1.0.

Zakończone inwestycje w funduszu Subfundusz MCI.TechVentures 1.0.