MCI.TechVentures 1.0

Subfundusz MCI.TechVentures 1.0 (wydzielonych w ramach funduszu MCI.Private Ventures FIZ)

Subfundusz MCI.TechVentures 1.0. jest subfunduszem typu private equity, który koncentruje się na inwestycjach w spółki z sektora usług telekomunikacyjnych, internetowych, usług i technologii mobilnych, technologii bezprzewodowych oraz branż takich jak: media cyfrowe, e-commerce, software, Fintech, Internet of Things. Aktywa subfunduszu MCI.TechVentures 1.0. lokowane są w spółki będące w fazie wzrostu, nienotowane na rynku regulowanym, cechujące się wysoką oczekiwaną stopą zwrotu przy jednoczesnym niższym stopniu ryzyka niż dla działalności early stage (wczesny etap działalności). Subfundusz MCI.TechVentures 1.0. inwestuje głównie w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym w Polsce, Europie Zachodniej, Skandynawii i Izraelu. Strategia inwestycyjna subfunduszu MCI.TechVentures 1.0. zakłada finansowanie na etapie wzrostu i ekspansji przedsiębiorstw w celu budowy regionalnych, europejskich i globalnych liderów.

ogłoszenia funduszu

Wybierz serię

 • Typ funduszu

  Captive

 • Inwestorzy (dane na dzień 31.12.2017)

  Grupa Kapitałowa MCI (51%), inwestorzy zewnętrzni (49%)

 • Zarządzający

  Tomasz Czechowicz, Tomasz Danis

 • Obszary inwestycji

  e-commerce, Internet mobilny, TMT, media cyfrowe, Internet of Things, FinTech

 • Strategia inwestycyjna

  wzrost, ekspansja

 • Wielkość inwestycji

  5 – 20 mln EUR

 • Aktywa brutto pod zarządzaniem (dane na dzień 31.12.2017)

  925 mln PLN

Zakończone inwestycje

int(11214)

Zespół zarządzający

Tomasz Czechowicz

Managing Partner, Chief Investment Officer, Chief Executive Officer

Private Equity / Venture Capital

Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz programu Executive MBA Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i University of Minnesota.

 • Przedsiębiorca od 1985 roku. Od ponad 20 lat, inwestor Venture Capital/Private Equity. Założyciel i Partner Zarządzający w MCI Capital – jednym z czołowych europejskich funduszy private equity, specjalizującym się w inwestycjach w nowe technologię oraz cyfryzację. W latach 1990-1998 współzałożyciel oraz Prezes JTT Computer SA – wiodącego producenta komputerów w Europie Środkowej z przychodami ponad 100 milionów dolarów.
 • Jeden z laureatów zestawienia „Top Menedżerów 2015 roku” przez magazyn Bloomberg Businessweek Polska. Prelegent na wielu konferencjach PE/VC, łącznie z Noah. Członek Rad Nadzorczych oraz organów doradczych spółek z portfela MCI Capital w całej Europie. Już w 2001 r. Światowe Forum Ekonomiczne w Davos przyznało Tomaszowi Czechowiczowi tytuł Globalnego Lidera Jutra za niezwykłe wyczucie rynku, profesjonalizm, wizję oraz skuteczność biznesową. Tytuł jednego z dziesięciu najbardziej wpływowych ludzi w Europejskim Internecie w rankingu TOP 10 Business Weeka w 2000 r.

Tomasz Danis

Partner, Venture Capital

Ecommerce/Marketplaces and SaaS
 • Pełni funkcję Partnera; współzarządza funduszem Internet Ventures FIZ oraz MCI.TechVentures 1.0
 • Pracował w LinkedIn w Kalifornii, gdzie był odpowiedzialny za budowę strategii konkurencji na rynku europejskim
 • W latach 2002-2005 oraz 2007-2012 był związany z McKinsey & Company, gdzie jako Engagement Manager realizował projekty strategiczne oraz inwestycyjne (w tym z obszaru M&A) dla największych europejskich firm skoncentrowanych na sektorach telekomunikacji i mediów, ale także dla wiodących podmiotów z branży energetycznej, paliwowej, FMCG oraz Private Equity.
 • W 2012 roku objął funkcję Dyrektora Zarządzającego Rocket Internet CEE, największego na świecie inkubatora przedsięwzięć typu e-commerce, gdzie był odpowiedzialny za identyfikację nowych inwestycji, pozyskiwanie kapitału, a także powoływanie do działania nowych startup-ów oraz rozwój spółek portfelowych Rocket w fazie wzrostu.
 • Dołączył do zespołu w 2013 roku.

Kontakt

Private Equity Managers S.A.
Plac Europejski 1, piętro 35; 00-844 Warszawa

Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego Subfunduszu ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego przez Subfundusz. Wartość aktywów Subfunduszu, z uwagi na prowadzoną politykę inwestycyjną, może charakteryzować się wysoką zmiennością. Osoba rozważająca objęcie certyfikatów inwestycyjnych Subfunduszu musi liczyć się z ryzykiem utraty co najmniej części wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji każdego uczestnika zależy od dnia nabycia i dnia zbycia (umorzenia) certyfikatu inwestycyjnego Subfunduszu, od pobranych opłat w związku z zapisami i umorzeniem certyfikatu inwestycyjnego oraz od ewentualnie wysokości należnego podatku. Prezentowane dane są wyłącznie informacjami historycznymi i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.