Subfundusz MCI.TechVentures 1.0.

Subfundusz MCI.TechVentures 1.0 (wydzielonych w ramach funduszu MCI.Private Ventures FIZ)

Subfundusz MCI.TechVentures 1.0. jest subfunduszem typu private equity, który koncentruje się na inwestycjach w spółki z sektora usług telekomunikacyjnych, internetowych, usług i technologii mobilnych, technologii bezprzewodowych oraz branż takich jak: media cyfrowe, e-commerce, software, Fintech, Internet of Things. Aktywa subfunduszu MCI.TechVentures 1.0. lokowane są w spółki będące w fazie wzrostu, nienotowane na rynku regulowanym, cechujące się wysoką oczekiwaną stopą zwrotu przy jednoczesnym niższym stopniu ryzyka niż dla działalności early stage (wczesny etap działalności). Subfundusz MCI.TechVentures 1.0. inwestuje głównie w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym w Polsce, Europie Zachodniej, Skandynawii i Izraelu. Strategia inwestycyjna subfunduszu MCI.TechVentures 1.0. zakłada finansowanie na etapie wzrostu i ekspansji przedsiębiorstw w celu budowy regionalnych, europejskich i globalnych liderów.

Ta treść jest chroniona hasłem. Aby ją zobaczyć, podaj hasło poniżej:

Strona w budowie.
Wszystkie dokumenty dla uczestników funduszu są dostępne po uzyskaniu hasła,
w celu jego uzyskania, prosimy o kontakt na adres e-mail: certyfikaty@mci.eu

Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Nadzoru Finansowego z marca 2018 r., towarzystwa funduszy inwestycyjnych nie powinny udostępniać na ogólnodostępnych stronach internetowych informacji dotyczących niepublicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych.
W związku z powyższym stanowiskiem, MCI Capital TFI S.A. ogranicza dostęp do informacji dotyczących niepublicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Informacje te będą one nadal publikowane na niniejszej stronie internetowej jedynie do uczestników Funduszy MCI. Niniejszym MCI Capital TFI S.A. informuje, że przeglądanie dokumentów dotyczących Funduszy MCI będzie możliwe po wprowadzeniu hasła na stronie internetowej: www.mci.pl/fundusze.

ogłoszenia funduszu

Ta treść jest chroniona hasłem. Aby ją zobaczyć, podaj hasło poniżej:

Strona w budowie.
Wszystkie dokumenty dla uczestników funduszu są dostępne po uzyskaniu hasła,
w celu jego uzyskania, prosimy o kontakt na adres e-mail: certyfikaty@mci.eu

Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Nadzoru Finansowego z marca 2018 r., towarzystwa funduszy inwestycyjnych nie powinny udostępniać na ogólnodostępnych stronach internetowych informacji dotyczących niepublicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych.
W związku z powyższym stanowiskiem, MCI Capital TFI S.A. ogranicza dostęp do informacji dotyczących niepublicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Informacje te będą one nadal publikowane na niniejszej stronie internetowej jedynie do uczestników Funduszy MCI. Niniejszym MCI Capital TFI S.A. informuje, że przeglądanie dokumentów dotyczących Funduszy MCI będzie możliwe po wprowadzeniu hasła na stronie internetowej: www.mci.pl/fundusze.

 • Typ funduszu

  Captive

 • Inwestorzy (dane na dzień 31.12.2017)

  Grupa Kapitałowa MCI (51%), inwestorzy zewnętrzni (49%)

 • Zarządzający

  Tomasz Czechowicz, Tomasz Danis

 • Obszary inwestycji

  e-commerce, Internet mobilny, TMT, media cyfrowe, Internet of Things, FinTech

 • Strategia inwestycyjna

  wzrost, ekspansja

 • Wielkość inwestycji

  5 – 20 mln EUR

 • Aktywa brutto pod zarządzaniem (dane na dzień 31.12.2017)

  925 mln PLN

Zakończone inwestycje

int(11214)

Zespół zarządzający

Tomasz Czechowicz

Managing Partner, Chief Investment Officer, Chief Executive Officer

Private Equity / Venture Capital

Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz programu Executive MBA Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i University of Minnesota.

 • Przedsiębiorca od 1985 roku. Od ponad 20 lat, inwestor Venture Capital/Private Equity. Założyciel i Partner Zarządzający w MCI Capital – jednym z czołowych europejskich funduszy private equity, specjalizującym się w inwestycjach w nowe technologię oraz cyfryzację. W latach 1990-1998 współzałożyciel oraz Prezes JTT Computer SA – wiodącego producenta komputerów w Europie Środkowej z przychodami ponad 100 milionów dolarów.
 • Jeden z laureatów zestawienia „Top Menedżerów 2015 roku” przez magazyn Bloomberg Businessweek Polska. Prelegent na wielu konferencjach PE/VC, łącznie z Noah. Członek Rad Nadzorczych oraz organów doradczych spółek z portfela MCI Capital w całej Europie. Już w 2001 r. Światowe Forum Ekonomiczne w Davos przyznało Tomaszowi Czechowiczowi tytuł Globalnego Lidera Jutra za niezwykłe wyczucie rynku, profesjonalizm, wizję oraz skuteczność biznesową. Tytuł jednego z dziesięciu najbardziej wpływowych ludzi w Europejskim Internecie w rankingu TOP 10 Business Weeka w 2000 r.

Tomasz Danis

Partner, Venture Capital

Ecommerce/Marketplaces and SaaS
 • Pełni funkcję Partnera; współzarządza funduszem Internet Ventures FIZ oraz MCI.TechVentures 1.0
 • Pracował w LinkedIn w Kalifornii, gdzie był odpowiedzialny za budowę strategii konkurencji na rynku europejskim
 • W latach 2002-2005 oraz 2007-2012 był związany z McKinsey & Company, gdzie jako Engagement Manager realizował projekty strategiczne oraz inwestycyjne (w tym z obszaru M&A) dla największych europejskich firm skoncentrowanych na sektorach telekomunikacji i mediów, ale także dla wiodących podmiotów z branży energetycznej, paliwowej, FMCG oraz Private Equity.
 • W 2012 roku objął funkcję Dyrektora Zarządzającego Rocket Internet CEE, największego na świecie inkubatora przedsięwzięć typu e-commerce, gdzie był odpowiedzialny za identyfikację nowych inwestycji, pozyskiwanie kapitału, a także powoływanie do działania nowych startup-ów oraz rozwój spółek portfelowych Rocket w fazie wzrostu.
 • Dołączył do zespołu w 2013 roku.

Kontakt

Private Equity Managers S.A.
Plac Europejski 1, piętro 35; 00-844 Warszawa

Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego Subfunduszu ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego przez Subfundusz. Wartość aktywów Subfunduszu, z uwagi na prowadzoną politykę inwestycyjną, może charakteryzować się wysoką zmiennością. Osoba rozważająca objęcie certyfikatów inwestycyjnych Subfunduszu musi liczyć się z ryzykiem utraty co najmniej części wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji każdego uczestnika zależy od dnia nabycia i dnia zbycia (umorzenia) certyfikatu inwestycyjnego Subfunduszu, od pobranych opłat w związku z zapisami i umorzeniem certyfikatu inwestycyjnego oraz od ewentualnie wysokości należnego podatku. Prezentowane dane są wyłącznie informacjami historycznymi i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.