MCI.TechVentures 1.0

Subfundusz MCI.TechVentures 1.0 (wydzielonych w ramach funduszu MCI.Private Ventures FIZ)

Subfundusz koncentruje się na inwestycjach w spółki z branż: usługi internetowe i telekomunikacyjne, usługi i technologie mobilne (B2C), media cyfrowe, e-commerce, technologie bezprzewodowe, software, FinTech, Internet of Things oraz IT, będące w fazie wzrostu, nienotowane na rynku regulowanym, cechujące się wysoką oczekiwaną stopą zwrotu przy jednocześnie niższym stopniu ryzyka niż dla działalności early stage. Inwestycje realizowane są w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Europy Zachodniej oraz Turcji i Rosji.

ogłoszenia funduszu karta funduszu

 • Typ funduszu

  Captive

 • Inwestorzy (dane na dzień 30.09.2017)

  Grupa Kapitałowa MCI (59,69%), inwestorzy zewnętrzni (40,31%)

 • Zarządzający

  Tomasz Czechowicz, Tomasz Danis, Sylwester Janik

 • Obszary inwestycji

  e-commerce, Internet mobilny, TMT, media cyfrowe, Internet of Things, FinTech

 • Strategia inwestycyjna

  wzrost, ekspansja

 • Wielkość inwestycji

  1,5 – 25 mln EUR

 • Aktywa pod zarządzaniem (dane na dzień 30.09.2017)

  1 011 mln PLN

 • Średnioroczna stopa zwrotu*

  20,36%

*średnioroczna stopa zwrotu dla serii certyfikatów A, dla 3Q 2017, liczona jako średnia arytmetyczna stóp zwrotu (3Q) od powstania subfunduszu

Zakończone inwestycje

int(11214)

Zespół zarządzający

Tomasz Czechowicz

Partner Zarządzający, Prezes Zarządu, Chief Investment Officer

Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz programu Executive MBA Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i University of Minnesota.

 • Przedsiębiorca od 1985 roku. Od ponad 20 lat, inwestor Venture Capital/Private Equity. Założyciel i Partner Zarządzający w MCI Capital – jednym z czołowych europejskich funduszy private equity, specjalizującym się w inwestycjach w nowe technologię oraz cyfryzację. W latach 1990-1998 współzałożyciel oraz Prezes JTT Computer SA – wiodącego producenta komputerów w Europie Środkowej z przychodami ponad 100 milionów dolarów.
 • Jeden z laureatów zestawienia „Top Menedżerów 2015 roku” przez magazyn Bloomberg Businessweek Polska. Prelegent na wielu konferencjach PE/VC, łącznie z Noah. Członek Rad Nadzorczych oraz organów doradczych spółek z portfela MCI Capital w całej Europie. Już w 2001 r. Światowe Forum Ekonomiczne w Davos przyznało Tomaszowi Czechowiczowi tytuł Globalnego Lidera Jutra za niezwykłe wyczucie rynku, profesjonalizm, wizję oraz skuteczność biznesową. Tytuł jednego z dziesięciu najbardziej wpływowych ludzi w Europejskim Internecie w rankingu TOP 10 Business Weeka w 2000 r.

Tomasz Danis

Partner, Zarządzający funduszem Internet Ventures FIZ, współzarządządzający funduszem MCI.TechVentures 1.0

 • Pełni funkcję Partnera; współzarządza funduszem Internet Ventures FIZ oraz MCI.TechVentures 1.0
 • Pracował w LinkedIn w Kalifornii, gdzie był odpowiedzialny za budowę strategii konkurencji na rynku europejskim
 • W latach 2002-2005 oraz 2007-2012 był związany z McKinsey & Company, gdzie jako Engagement Manager realizował projekty strategiczne oraz inwestycyjne (w tym z obszaru M&A) dla największych europejskich firm skoncentrowanych na sektorach telekomunikacji i mediów, ale także dla wiodących podmiotów z branży energetycznej, paliwowej, FMCG oraz Private Equity.
 • W 2012 roku objął funkcję Dyrektora Zarządzającego Rocket Internet CEE, największego na świecie inkubatora przedsięwzięć typu e-commerce, gdzie był odpowiedzialny za identyfikację nowych inwestycji, pozyskiwanie kapitału, a także powoływanie do działania nowych startup-ów oraz rozwój spółek portfelowych Rocket w fazie wzrostu

Sylwester Janik

 • Sylwester ma ponad 20-letnie doświadczenie na rynku VC, w zarządzaniu strategicznym oraz new business. W czasie 7 lat pracy w MCI Capital, zrealizował szereg nowych inwestycji oraz wyjść, oraz stworzył i zebrał kapitał dla nowego funduszu – Internet Ventures.
 • Sylwester posiada MBA Strategic Management of Technology and e-Business – Cass Business School w Londynie, oraz tytuł magistra ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego.

Kontakt

Private Equity Managers S.A.
Plac Europejski 1, piętro 35; 00-844 Warszawa

Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego Subfunduszu ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego przez Subfundusz. Wartość aktywów Subfunduszu, z uwagi na prowadzoną politykę inwestycyjną, może charakteryzować się wysoką zmiennością. Osoba rozważająca objęcie certyfikatów inwestycyjnych Subfunduszu musi liczyć się z ryzykiem utraty co najmniej części wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji każdego uczestnika zależy od dnia nabycia i dnia zbycia (umorzenia) certyfikatu inwestycyjnego Subfunduszu, od pobranych opłat w związku z zapisami i umorzeniem certyfikatu inwestycyjnego oraz od ewentualnie wysokości należnego podatku. Prezentowane dane są wyłącznie informacjami historycznymi i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.