MCI.CreditVentures 2.0 FIZ

MCI.CreditVentures 2.0 FIZ

Fundusz specjalizujący się w instrumentach dłużnych: mezzanine z preferencją dla spółek technologicznych, venture debt dla funduszyventure capital/ growth, obligacje wysoko rentowne (high yield bonds) i obligacje FIZ / FIO. Lokuje również kapitał w inne kategorie, w tym środki pieniężne o charakterze długu / senior, weksle.

ogłoszenia funduszu

 • Typ funduszu

  Captive

 • Inwestorzy

  Grupa Kapitałowa MCI (100%)

 • Zarządzający

  Wojciech Marcińczyk, Krzysztof Konopiński

 • Obszary inwestycji

  Instrumenty dłużne

 • Strategia inwestycyjna

  Instrumenty dłużne (80%):
  • Mezzanine dla funduszy private equity

  • Venturedebt dla funduszy venture capital

  • High yield bonds

  • Obligacje FIZ / FIO

  Inne kategorie, w tym środki pieniężne o charakterze długu / senior, weksle (20%)

 • Wielkość inwestycji

  1-50 mln PLN

 • Aktywa pod zarządzaniem

  239 mln PLN

Bieżące inwestycje

Zakończone inwestycje

int(11221)

Zespół zarządzający

Wojciech Marcińczyk

Partner, współzarządzający funduszem MCI.CreditVentures 2.0 FIZ

Posiada ponad piętnastoletnie doświadczenie w zakresie zarządzania finansami w branżach telekomunikacja, ICT, usługi finansowe, konsulting. Dołączył do zespołu MCI we wrześniu 2010.

Odpowiedzialny jest za fundraising Grupy Kapitałowej MCI i Private Equity Managers S.A. oraz zarządzanie funduszem mezzanine MCI.CreditVentures FIZ 2.0.

 • 2009–2010 Dyrektor Finansowy/Członek Zarządu Exatel S.A. oraz Członek Rady Nadzorczej Niezależnego Operatora Międzystrefowego Sp. z o.o. i E-Telbank Sp. z o.o.
 • 2007-2009 – Dyrektor Finansowy/Członek Zarządu Billbird S.A./GTECH
 • 2007 – Deloitte Business Consulting S.A., obszar Finance Transformation
 • 1996-2006 Zastępca Dyrektora Kontrolingu oraz Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu i Zarządzania Aktywami w Polskiej Telefonii Cyfrowej S-ka z o.o.
 • Absolwent Master of Business Administration (MBA) na Uniwersytecie Illinois
 • Członek Association of Chartered Certificated Accountants (ACCA).

Posiada wykształcenie wyższe, zdobyte na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (Rachunkowość i Finanse), oraz na Wydziale Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej (Automatyka i Robotyka).

Krzysztof Konopiński

Partner inwestycyjny, współzarządzający funduszem MCI.CreditVentures 2.0

 • Certyfikowany Financial Risk Manager (FRM), członek Global Association of Risk Professionals (GARP). 
 • Posiada ponad 12 lat doświadczenia w finansach, bankowości, zarządzaniu ryzykiem i transakcjach strukturalnych. Jest ekspertem w obszarze usług finansowych, fintechu, rynku agro, usług dla służby zdrowia i e-commerce.
 • Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, w zakresie zarządzania finansami i rachunkowości. Ukończył również kurs dla kandydatów na doradców inwestycyjnych.
 • Swoją drogę zawodową rozpoczynał w KPMG, w zespole przeprowadzającym audyty banków i instytucji finansowych. W latach 2004-2010 pracował w Departamencie Controllingu i Informacji Zarządczej mBank S.A. W roku 2010 dołączył do zespołu KGHM TFI S.A. jako Kontroler Finansowy. W latach 2011-2014 związany z PKO BP BANKOWY PTE S.A., w którym odpowiadał za pomiar i zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym i operacyjnym oraz uczestniczył w pracach komitetu inwestycyjnego.

Kontakt

Private Equity Managers S.A.
Plac Europejski 1, piętro 35; 00-844 Warszawa