MCI.CreditVentures 2.0 FIZ

MCI.CreditVentures 2.0 FIZ

Fundusz specjalizujący się w instrumentach dłużnych: mezzanine z preferencją dla spółek technologicznych, obligacje wysoko rentowne (high yield bonds) i obligacje FIZ / FIO. Lokuje również kapitał w inne kategorie, w tym środki pieniężne o charakterze długu / senior, weksle.

ogłoszenia funduszu

Wybierz serię

 • Typ funduszu

  Captive

 • Inwestorzy (31/12/2017)

  MCI Capital (23,1%), inni inwestorzy (76,9%)

 • Zarządzający

  Krzysztof Konopiński

 • Obszary inwestycji

  Instrumenty dłużne

 • Strategia inwestycyjna

  Instrumenty dłużne (80%):
  • Mezzanine dla funduszy private equity

  • High yield bonds

  • Obligacje FIZ / FIO

  Inne kategorie, w tym środki pieniężne o charakterze długu / senior, weksle (20%)

 • Wielkość inwestycji

  1-50 mln PLN

 • Aktywa brutto pod zarządzaniem (31.12.2017)

  223 mln PLN

Bieżące inwestycje

Zakończone inwestycje

int(11222)

Zespół zarządzający

Krzysztof Konopiński

Partner, Private Equity

Medtech and FoodTech/AgroTech
 • Certyfikowany Financial Risk Manager (FRM), członek Global Association of Risk Professionals (GARP). 
 • Posiada ponad 12 lat doświadczenia w finansach, bankowości, zarządzaniu ryzykiem i strukturyzowaniu transakcji. Jest ekspertem w obszarze usług finansowych, fintechu, rynku agro, usług dla służby zdrowia i e-commerce.
 • Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, w zakresie zarządzania finansami i rachunkowości. Ukończył również kurs dla kandydatów na doradców inwestycyjnych.
 • Swoją drogę zawodową rozpoczynał w KPMG, w zespole przeprowadzającym audyty banków i instytucji finansowych. W latach 2004-2010 pracował w Departamencie Controllingu i Informacji Zarządczej mBank S.A. W roku 2010 dołączył do zespołu KGHM TFI S.A. jako Kontroler Finansowy. W latach 2011-2014 związany z PKO BP BANKOWY PTE S.A., w którym odpowiadał za pomiar i zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym i operacyjnym oraz uczestniczył w pracach komitetu inwestycyjnego.
 • Dołączył do zespołu w 2014 roku.

Kontakt

Private Equity Managers S.A.
Plac Europejski 1, piętro 35; 00-844 Warszawa