MCI.CreditVentures 2.0 FIZ

MCI.CreditVentures 2.0 FIZ

Fundusz specjalizujący się w instrumentach dłużnych: mezzanine z preferencją dla spółek technologicznych, obligacje wysoko rentowne (high yield bonds) i obligacje FIZ / FIO. Lokuje również kapitał w inne kategorie, w tym środki pieniężne o charakterze długu / senior, weksle.

Ta treść jest chroniona hasłem. Aby ją zobaczyć, podaj hasło poniżej:

Strona w budowie.
Wszystkie dokumenty dla uczestników funduszu są dostępne po uzyskaniu hasła,
w celu jego uzyskania, prosimy o kontakt na adres e-mail: certyfikaty@mci.eu

Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Nadzoru Finansowego z marca 2018 r., towarzystwa funduszy inwestycyjnych nie powinny udostępniać na ogólnodostępnych stronach internetowych informacji dotyczących niepublicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych.
W związku z powyższym stanowiskiem, MCI Capital TFI S.A. ogranicza dostęp do informacji dotyczących niepublicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Informacje te będą one nadal publikowane na niniejszej stronie internetowej jedynie do uczestników Funduszy MCI. Niniejszym MCI Capital TFI S.A. informuje, że przeglądanie dokumentów dotyczących Funduszy MCI będzie możliwe po wprowadzeniu hasła na stronie internetowej: www.mci.pl/fundusze.

ogłoszenia funduszu

Ta treść jest chroniona hasłem. Aby ją zobaczyć, podaj hasło poniżej:

Strona w budowie.
Wszystkie dokumenty dla uczestników funduszu są dostępne po uzyskaniu hasła,
w celu jego uzyskania, prosimy o kontakt na adres e-mail: certyfikaty@mci.eu

Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Nadzoru Finansowego z marca 2018 r., towarzystwa funduszy inwestycyjnych nie powinny udostępniać na ogólnodostępnych stronach internetowych informacji dotyczących niepublicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych.
W związku z powyższym stanowiskiem, MCI Capital TFI S.A. ogranicza dostęp do informacji dotyczących niepublicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Informacje te będą one nadal publikowane na niniejszej stronie internetowej jedynie do uczestników Funduszy MCI. Niniejszym MCI Capital TFI S.A. informuje, że przeglądanie dokumentów dotyczących Funduszy MCI będzie możliwe po wprowadzeniu hasła na stronie internetowej: www.mci.pl/fundusze.

 • Typ funduszu

  Captive

 • Inwestorzy (31/12/2017)

  MCI Capital (23,1%), inni inwestorzy (76,9%)

 • Zarządzający

  Krzysztof Konopiński

 • Obszary inwestycji

  Instrumenty dłużne

 • Strategia inwestycyjna

  Instrumenty dłużne (80%):
  • Mezzanine dla funduszy private equity

  • High yield bonds

  • Obligacje FIZ / FIO

  Inne kategorie, w tym środki pieniężne o charakterze długu / senior, weksle (20%)

 • Wielkość inwestycji

  1-50 mln PLN

 • Aktywa brutto pod zarządzaniem (31.12.2017)

  223 mln PLN

Bieżące inwestycje

Zakończone inwestycje

int(11222)

Zespół zarządzający

Krzysztof Konopiński

Partner, Private Equity

Medtech and FoodTech/AgroTech
 • Certyfikowany Financial Risk Manager (FRM), członek Global Association of Risk Professionals (GARP). 
 • Posiada ponad 12 lat doświadczenia w finansach, bankowości, zarządzaniu ryzykiem i strukturyzowaniu transakcji. Jest ekspertem w obszarze usług finansowych, fintechu, rynku agro, usług dla służby zdrowia i e-commerce.
 • Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, w zakresie zarządzania finansami i rachunkowości. Ukończył również kurs dla kandydatów na doradców inwestycyjnych.
 • Swoją drogę zawodową rozpoczynał w KPMG, w zespole przeprowadzającym audyty banków i instytucji finansowych. W latach 2004-2010 pracował w Departamencie Controllingu i Informacji Zarządczej mBank S.A. W roku 2010 dołączył do zespołu KGHM TFI S.A. jako Kontroler Finansowy. W latach 2011-2014 związany z PKO BP BANKOWY PTE S.A., w którym odpowiadał za pomiar i zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym i operacyjnym oraz uczestniczył w pracach komitetu inwestycyjnego.
 • Dołączył do zespołu w 2014 roku.

Kontakt

Private Equity Managers S.A.
Plac Europejski 1, piętro 35; 00-844 Warszawa