Informacje prasowe

14.11.2018

Spółki Morele i Pigu z portfela funduszu MCI łączą siły. Powstanie jeden z największych graczy na rynku e-commerce w Europie Środkowo-Wschodniej.

 • Grupa Morele i Grupa Pigu wchodzą w skład nowego holdingu, w którym MCI będzie posiadać ponad 50 proc. udziałów.
 • Celem konsolidacji jest wzmocnienie potencjału rozwojowego nowego podmiotu poprzez uzyskanie licznych synergii operacyjnych.
 • Holding będzie platformą do konsolidacji innych podmiotów w regionie; jego celem jest osiągnięcie poziomu 1 mld euro przychodów w ciągu najbliższych 5 lat.
 • Holding pozyskał 56 mln PLN finansowania na dalszy rozwój.
Czytaj więcej ›
19.10.2018

Wzmocnienie zespołu inwestycyjnego MCI – stanowisko Partnera objął Dominik Czajewski

W październiku do zespołu inwestycyjnego MCI dołączyły dwie nowe osoby, związane wcześniej z Funduszem Waterland Private Equity Investments. Czytaj więcej ›
15.10.2018

Fundusz MCI.EuroVentures podpisał umowę, na mocy której obejmie 51% akcji spółki IAI S.A.

Fundusz MCI.EuroVentures (Fundusz, MCI.EV) podpisał umowę, na mocy której obejmie 51% akcji spółki IAI S.A. (Spółka, IAI). Spółka oferuje kompleksową obsługę sklepów internetowych i rezerwacji noclegów, dostarczając systemy IdoSell Shop i IdoSell Booking w modelu SaaS, dedykowane do rynków e-commerce i e-travel.
 • Fundusz z Grupy MCI docelowo obejmie 51% udziałów w Spółce z obszaru e-commerce infrastructure,
 • Wartość transakcji wyniesie 140 mln zł – akwizycja jest realizowana z udziałem finansowania dłużnego,
 • Założyciele IAI S.A. pozostaną w zarządzie i razem z Funduszem będą zaangażowani w budowę championa gospodarki cyfrowej w Europie Środkowo-Wschodniej,
 • W wyniku transakcji Spółka zostanie zdelistowana z rynku NewConnect.
Czytaj więcej ›
18.09.2018

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w sprawie JTT Computer S.A. – Raport bieżący

Temat : Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w sprawie JTT Computer S.A. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne Czytaj więcej ›
17.09.2018

Fundusz MCI.EuroVentures (Fundusz, MCI.EV) z Grupy MCI, zwiększy zaangażowanie i będzie współkontrolować 94.5% akcji ATM S.A. – największym data center w Polsce.

 • Sprzedającym jest ATP FIZAN, którego większość certyfikatów przypada spadkobiercom Tadeusza Czichona, założyciela spółki, a przedmiotem transakcji cały posiadany pakiet udziałów – 25% akcji,
 • EuroVentures skupia się na inwestycjach w dojrzałe modele biznesowe, związane z gospodarką cyfrową, na terenie Polski i Europy Środkowowschodniej.
Czytaj więcej ›
04.09.2018

W I półroczu 2018 r. MCI Capital S.A. (MCI, Spółka) wypracowała 71,4 mln zł zysku netto. NAV na akcję na koniec czerwca wyniósł 21,96 zł, co stanowi wzrost o 7% od początku roku.

 • Fundusze, których MCI jest dominującym inwestorem, ogłosiły w czasie pierwszego półrocza wyjścia z inwestycji na rekordową kwotę 592,5 mln zł,
 • Dodatkowo, do Fundusze zrealizowały 76,8 mln zł przychodów z tytułu dywidend pochodzących ze spółek ATM (51,8 mln zł), ABC Data (17,5 mln zł) oraz Indeks (7,5 mln zł),
 • Zysk z inwestycji wyniósł 80 mln zł, a zysk netto 71,4 mln zł – wzrost obydwu wyników to odpowiednio 43% i 51% r/r,
 • Tomasz Czechowicz, pośrednio poprzez MCI Management Sp. z o.o., zwiększył w ramach ogłoszonego wezwania swój udział w kapitale MCI do 71,7%,
 • Spółka nadal utrzymuje niskie zadłużenie - wskaźnik długu netto do aktywów wynosi 17,2% na koniec czerwca 2018 r.
Czytaj więcej ›