Akcjonariat

Struktura akcjonariatu (na dzień 06.12.2017 r.)

64,07%

MCI Management Sp. z o.o. wraz z Tomaszem Czechowiczem

35,93%

Pozostali inwestorzy